Antidol 15

Antidol 15
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,5g+0,015g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Antidol 15 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy przedawkowałam leki?

Witam. 3 dni bolal mnie zab. 1i2 dnia wzielam: ketonal forte 2x1, antidol 2x1, apap 1x1, 3 dnia wzielam: ketonal forte 2x1, antidol 1x1, efferalgan codeine 1x1,nurofen express forte 1x1, sachol zel smarowalam dziaslo 2x1, dentosept plyn 1x1. Oprocz tego codziennie biore 25mg setaloftu od psychiatry. Czy dzis mnie zab nie boli ale smarowalam sacholem...

Odpowiada Lek. dent. Urszula Jarosz-Kajdrys Lek. dent. Urszula Jarosz-Kajdrys i 1 inny specjalista

Czerwone plamy na twarzy po alkoholu

Witam, Od ok. dwóch 4-5 miesięcy biorę pewne leki np. furaginum, antidol. W ostatnim czasie zauważyłem, że po spożyciu alkoholu na mojej twarzy występują czerwone duże plamy, czuję uderzenia gorąca na twarzy oraz (czasami, przy wiekszych ilosciach alkoholu) pulsowaniu na policzkach. Niedawno u lekarza mialem mierzone cisnienie...

Utrzymywanie się bólu po ekstrakcji zęba

Dzień dobry. Usunięto mi wczoraj dolną 6-tkę. Jak powinna się goić rana? Jak długo będzie utrzymywał się ból? Biorę tabletki ANTIDOL 15 co 4 godziny bo nie daję rady utrzymać się z bólu na nogach. Do tego czuję się jakbym miała szczękościsk po stronie usuniętego zęba. Pracuję cały weekend więc dopiero w poniedziałek mogę udać się do dentysty. Co mogę zrobić do tego czasu?

Odpowiada Lek. dent. Olgierd Bartecki Lek. dent. Olgierd Bartecki i 1 inny specjalista
POKAŻ WIĘCEJ

Antidol 15 - ulotka preparatu

Antidol 15 - opis

Ból o średnim i dużym nasileniu, różnego pochodzenia, np.: ból głowy, ból po ekstrakcji zęba, ból kostno-stawowy, także pourazowy, ból pourazowy tkanek miękkich, ból miesiączkowy. 

Kodeina jest wskazana u dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, który nie ustąpi po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen (stosowanymi w monoterapii).

Antidol 15 - skład

1 tabletka zawiera:

Paracetamolum (paracetamol) jako Compap L 500 mg

Codeini phosphas (fosforan kodeiny) 15 mg

Antidol 15 - dawkowanie

Dorośli

1-2 tabletki co 4-6 godzin do 4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do 3 dni i jeśli nie osiągnięto skutecznego złagodzenia bólu, pacjenci lub opiekunowie powinni zasięgnąć opinii lekarza.

Osoby w podeszłym wieku

Brak jest danych dotyczących wpływu leku stosowanego w zalecanej dawce na osoby w podeszłym wieku. W przypadku zaburzeń czynności wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki leku. Lek należy przyjmować po posiłku, obficie popijając płynem.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 12 do 18 lat

1-2 tabletki co 6 godzin (do 4 razy na dobę, maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Kodeiny nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko toksyczności opioidów związane ze zmiennym i nieprzewidywalnym metabolizmem kodeiny do morfiny.

Antidol 15 - środki ostrożności

Szczególnej ostrożności wymagają pacjenci:

- z chorobą Addisona,

- z nadczynnością tarczycy, 

- z przerostem prostaty i utrudnionym odpływem moczu,

- w podeszłym wieku z niewydolnością wątroby i nerek,

- z urazami głowy, gdyż lek może nasilać hamowanie czynności oddechowej i zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

- uzależnieni od alkoholu, gdyż istnieje szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

W czasie stosowania nie należy pić napojów alkoholowych. 

Nie stosować długotrwale, gdyż może powodować uzależnienie.

W przypadku niewydolności nerek wydalanie metabolitów kodeiny może być zmniejszone, o czym należy pamiętać przy ustalaniu dawki leku. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek.

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z poalkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia.

Lek może nasilać hamowanie czynności oddechowej i zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe u pacjentów po urazach głowy

Metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6

Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny, jej czynnego metabolitu. Jeśli pacjent ma niedobór lub jest całkowicie pozbawiony tego enzymu, nie zostanie uzyskane odpowiednie działanie przeciwbólowe. Szacunkowe dane wskazują, że do 7% populacji kaukaskiej może mieć niedobór tego enzymu. 

Jednak u pacjenta z szybkim lub bardzo szybkim metabolizmem istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych toksyczności opioidów nawet podczas stosowania zwykle zalecanych dawek. U tych pacjentów kodeina jest szybko przekształcana do morfiny, co prowadzi do osiągnięcia większego niż spodziewane stężenia morfiny. 

Ogólnymi objawami toksyczności opioidów są: dezorientacja, senność, płytki oddech, małe źrenice, nudności, wymioty, zaparcie i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą to być objawy związane z hamowaniem czynności układu krążenia i układu oddechowego, które mogą zagrażać życiu, a w rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Niżej przedstawiono szacunkową częstość bardzo szybkiego metabolizmu w różnych populacjach:

Populacja

Częstość [%]

Afrykańska / Etiopska

29%

Afroamerykańska

3,4% do 6,5%

Azjatycka

1,2% do 2%

Kaukaska

3,6% do 6,5%

Grecka

6%

Węgierska

1,9%

Północnoeuropejska

1%-2%

Stosowanie u dzieci w okresie pooperacyjnym

W publikowanej literaturze istnieją doniesienia, że kodeina stosowana pooperacyjnie u dzieci po zabiegu usunięcia migdałka podniebiennego i (lub) gardłowego w obturacyjnym bezdechu śródsennym, prowadzi do rzadkich, lecz zagrażających życiu działań niepożądanych, w tym do zgonu. Wszystkie dzieci otrzymywały kodeinę w dawkach znajdujących się w odpowiednim zakresie dawek; jednak istnieją dowody, że te dzieci bardzo szybko albo szybko metabolizują kodeinę do morfiny. 

Dzieci z zaburzeniami czynności układu oddechowego

Kodeina nie jest zalecana do stosowania u dzieci, u których czynność układu oddechowego może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub po rozległych zabiegach chirurgicznych. Te czynniki mogą nasilać objawy toksyczności morfiny.

Antidol 15 - przedawkowanie

Kodeina

W przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu i przyjmowania leków psychotropowych objawy przedawkowania mogą być nasilone. 

Objawy

W wyniku przedawkowania kodeiny może wystąpić depresja ośrodkowego układu nerwowego, w tym również depresja układu oddechowego. Aczkolwiek jest mało prawdopodobne, aby nasilenie tych działań niepożądanych było duże, w przypadku jednoczesnego stosowania środków uspokajających jak również alkoholu, bądź w przypadku znacznego przedawkowania preparatu Antidol wzrasta ryzyko ciężkich działań niepożądanych. Można zaobserwować zwężenie źrenic, często występują nudności i wymioty. Niedociśnienie i tachykardia są możliwe, ale mało prawdopodobne.

Leczenie

W leczeniu przedawkowania kodeiny należy uwzględnić ogólne leczenie objawowe i leczenie podtrzymujące, włącznie z zapewnieniem drożności dróg oddechowych i monitorowaniem czynności życiowych do momentu uzyskania stabilizacji parametrów życiowych. O ile od zażycia leku nie upłynęła godzina, w przypadku przyjęcia przez dorosłego pacjenta dawki większej niż 350 mg kodeiny lub w przypadku zażycia przez dziecko dawki większej niż 5 mg/kg należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadku śpiączki lub depresji układu oddechowego należy podać nalokson.

Nalokson należy do grupy konkurencyjnych antagonistów i ma krótki okres półtrwania, w związku z czym u pacjentów z ciężkim zatruciem kodeiną konieczne może być podanie dużych, powtarzalnych dawek tego leku. Pacjenta należy obserwować co najmniej przez 4 godziny od zażycia leku lub przez 8 godzin w przypadku leczenia podtrzymującego preparatem nalokson.

Paracetamol

U dorosłych, którzy zażyli 10 g lub więcej paracetamolu, możliwe jest uszkodzenie wątroby. Przyjęcie 5 g lub większej dawki paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (patrz poniżej).

Do czynników ryzyka należą: 

- Długotrwałe przyjmowanie karbamazepiny, fenobarbitonu, fenytoiny, prymidonu, ryfampicyny, ziela dziurawca lub innych leków indukujących enzymy wątrobowe.

- regularne spożywanie alkoholu etylowego w nadmiarze w stosunku do zalecanej dawki.

- nadmierna utrata glutationu, np. w przebiegu zaburzeń odżywiania, mukowiscydozy, zakażeń HIV, głodzenia, charłactwa.

Objawy

Objawami przedawkowania paracetamolu w pierwszych 24 godzinach są: bladość, nudności, wymioty, utrata łaknienia i bóle brzucha. Uszkodzenie wątroby może być widoczne po okresie od 12 do 48 godzin od zażycia. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W ciężkich zatruciach niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, krwawień, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby może powstać ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalikową, której objawem może być ból w okolicy lędźwiowej, z towarzyszącym krwiomoczem i białkomoczem. Obserwowano również zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Leczenie

W przypadku przedawkowania paracetamolu istotną sprawą jest szybkie podjęcie leczenia. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów przedawkowania pacjenta należy skierować do szpitala w celu podjęcia natychmiastowego leczenia. Objawy przedawkowania mogą być ograniczone do nudności i wymiotów i mogą nie odzwierciedlać stopnia przedawkowania i ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych . O ile od przyjęcia leku nie upłynęła godzina, wskazane jest podanie węgla aktywowanego. Należy kontrolować stężenie paracetamolu w surowicy po 4 godzinach od przyjęcia paracetamolu lub później (wcześniejsze wartości stężenia paracetamolu w surowicy są niewiarygodne). Stosowanie N-acetylocysteiny może być pomocne w okresie do 24 godzin od przyjęcia paracetamolu, aczkolwiek najskuteczniej jest zastosować N-acetylocysteinę przed upływem 8 godzin od przyjęcia paracetamolu. 

Skuteczność antidotum spada gwałtownie po tym okresie czasu. O ile to konieczne, N-acetylocysteinę można podać dożylnie zgodnie ze schematem dawkowania tego preparatu. W przypadku braku wymiotów doustnie podana metionina może być właściwą alternatywą w miejscach odległych od szpitala. Leczenie pacjentów, u których wystąpiła ciężka niewydolność wątroby po 24 godzinach od przyjęcia paracetamolu powinno być skonsultowane zCentrum Toksykologiilub oddziałem hepatologicznym.

Antidol 15 - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na paracetamol i (lub) inne składniki leku.

- Ciężka niewydolność wątroby i nerek.

- Choroba alkoholowa.

- Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

- Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

- Dzieci i młodzież poddawane zabiegowi usunięcia migdałka podniebiennego (tonsilektomia) i (lub) gardłowego (adenoidektomia) w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych.

- Karmienie piersią.

- Pacjenci, o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6. 

Antidol 15 - działania niepożądane

Kodeina może powodować zaparcie.

Działania niepożądane preparatu Antidol są rzadkie, ale możliwe są reakcje alergiczne (nadwrażliwości) z wysypką skórną. Istnieje kilka doniesień o zaburzeniach w obrazie morfologicznym krwi, włącznie z trombocytopenią i agranulocytozą, ale działania te mogły nie być związane przyczynowo ze stosowaniem paracetamolu. 

Regularne przyjmowanie kodeiny przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia oraz objawów niepokoju, w przypadku zaprzestania stosowania leku można zaobserwować zwiększoną drażliwość. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólów głowy może nasilić dolegliwości.

Antidol 15 - ciąża i karmienie piersią

Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednakże nieznane są wyniki kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Istnieją dowody na to, że narażenie na działanie kodeiny podczas ciąży może wiązać się z większą częstością występowania wad rozwojowych układu oddechowego.

Paracetamol i kodeina przenikają do mleka matki w nieznacznej ilości.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

Kodeiny nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Po zastosowaniu zalecanych dawek leczniczych kodeina i jej czynny metabolit mogą być obecne w mleku matki w bardzo małych ilościach i jest mało prawdopodobne, aby niekorzystnie wpływały na karmione piersią niemowlę. Jeżeli jednak pacjentka ma bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6, w jej mleku mogą występować większe stężenia czynnego metabolitu, morfiny. W bardzo rzadkich przypadkach może to spowodować u niemowlęcia objawy toksyczności opioidów, które mogą prowadzić do zgonu.

Antidol 15 - prowadzenie pojazdów

Lek wpływa na sprawność psychofizyczną, gdyż może powodować zawroty głowy i senność.

Preparatu Antidol nie należy stosować w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz w czasie obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum, Codeini phosphas

  Paracetamol, kodeina to mieszanina substancji leczniczych stosowana w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych, zwłaszcza bólów głowy. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kodeina jest opioidowym (narkotycznym) lekiem przeciwbólowym, a nadto nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu i pozwala na zmniejszenie użytej dawki.

  Dostępne opakowania
  Antidol 15

  Antidol 15

  tabletki - 10 tabl. (blister) - 0,5g+0,015g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Ketonal - działanie, przeciwwskazania, bez recepty, dostępność

  Ketonal - działanie, przeciwwskazania, bez recepty, dostępność

  Leki przeciwbólowe znajdziemy w każdej domowej apteczce. Przyjmujemy je na ból zęba, ból głowy, silne bóle miesiączkowe, reumatyczne czy bóle kręgosłupa. Od października 2017 roku bez recepty można kupić Ketonal. Czy to dobry pomysł? Dlaczego Ketonal...

  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Nurty psychoterapeutyczne

  Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w chorobach somatycznych

  Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w chorobach somatycznych

  Wpływ ciała na psychikę to sprawa dość oczywista - nikt, kogo bardzo boli ząb czy głowa, nie potrafi być w świetnym humorze i tryskać energią. Tę zależność bardzo łatwo zaobserwować. Zależność przeciwna, choć nie tak oczywista, też jest bardzo istotna....

  Czy w ciąży mogę...?

  Czy w ciąży można brać leki na depresję i środki przeciwbólowe?

  Czy w ciąży można brać leki na depresję i środki przeciwbólowe?

  Kobiety w ciąży są narażone na różne dolegliwości, np. ból zęba, głowy. Niestety, przyszłym mamom odradza się przyjmowanie leków w ciąży. Środki farmaceutyczne mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju dziecka. Problem pojawia się u kobiet w ciąży, które chorują...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Jak uniknąć powikłań po wizycie u dentysty?

  Jak uniknąć powikłań po wizycie u dentysty?

  Powikłania po wizycie u dentysty Często wiele osób zapomina, że usuwanie, czyli ekstrakcja zęba to poważny zabieg. Każde takie działanie to ingerencja w nasze ciało, która może spowodować powikłania. W ciągu kilku ostatnich lat o kilku sprawach związanych...

  Zabiegi

  Trepanacja zęba - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania

  Trepanacja zęba - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania

  Trepanacja zęba polega na przewirceniu się od korony do komory zęba. Umożliwia to w stanach zapalnych lub zgorzelach ujście gazów i ropy nagromadzonych w komorach. Trepanacja zęba to składowa leczenia endodotycznego. Na czym polega trepanacja zęba? Trepanacja...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Przetoka zębowa- co to jest, objawy, leczenie

  Przetoka zębowa- co to jest, objawy, leczenie

  Przetoka zębowa jest niefizjologicznym stanem, do którego dochodzi w jamie ustnej. Objawia się ona mniej lub bardziej nasilonymi dolegliwościami bólowymi. Przyczyną powstawania przetok zębowych są choroby dziąseł, zmiany próchnicze, a także urazy, do...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Suchy zębodół - charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

  Suchy zębodół - charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

  U niektórych pacjentów, którzy przeszli zabieg ekstrakcji zęba, może pojawić się tzw. suchy zębodół, czyli poekstrakcyjne zapalenie zębodołu. Jest to najczęściej występujące powikłanie po wyrwaniu zęba. Dolegliwość ta pojawia się u 1-5% pacjentów, 2-3...