Anesderm

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krem
Dawka
(0,025g+0,025g)/g
Ilość
5 g
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: PIERRE FABRE MEDICAMENT IDRON

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Anesderm - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Anesderm - opis

U dorosłych, produkt leczniczy ANESDERM jest wskazany do stosowania w znieczuleniu miejscowym:

- na skórę nieuszkodzoną przed zastosowaniem drobnych zabiegów dermatologicznych (np. wprowadzenie igły i leczenie chirurgiczne zmian umiejscowionych) oraz przed zastosowaniem zabiegów skórnych na większych powierzchniach (np. przeszczep skóry).

- na błonę śluzową narządów płciowych przed leczeniem chirurgicznym zmian miejscowych.

- na skórę narządów płciowych przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo.

Produkt Anesderm jest wskazany do stosowania w następujących grupach wiekowych: noworodki donoszone (w wieku od 0 do 27 dni), niemowlęta i małe dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzież (w wieku od 12 do 18 lat) w znieczuleniu miejscowym na skórę nieuszkodzoną przed zastosowaniem drobnych zabiegów dermatologicznych.

Anesderm - skład

1 g kremu zawiera 25 mg prylokainy i 25 mg lidokainy.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 gram kremu zawiera 20 mg hydroksystearynianu makrogologlicerolu.

Anesderm - dawkowanie

Podanie na skórę.

Powierzchnia/wiek

Zabieg

Aplikacja

Skóra

 

Nałożyć grubą warstwę kremu na skórę, a następnie przykryć opatrunkiem okluzyjnym.

Dorośli

 

około 1,5 g/10 cm 2

 

Drobne zabiegi, np wprowadzenie  igły i leczenie chirurgiczne zmian miejscowych

2 g (około połowa tubki 5 g) przez 1 do 5 godzin 1)

 

Chirurgiczne zabiegi w Dermatologii na większych powierzchniach, w warunkach szpitalnych, np. przeszczepienie skóry

Około 1,5-2 g/10 cm 2 przez 2 do 5 godzin 1)

 

Zabiegi dermatologiczne na świeżo ogolonej skórze, na dużej powierzchni ciała, np. laserowe usuwanie owłosienia  (samodzielna aplikacja przez pacjenta)

Maksymalna zalecana dawka: 60g

Maksymalna zalecana powierzchnia ciała: 600 cm 2 przez minimum 1 godzinę, maksymalnie przez 5 godzin 1)

Dzieci

Drobne zabiegi, np. wprowadzenie igły i chirurgiczne leczenie zmian miejscowych

Około 1,0 g /10 cm 2 przez 1 godzinę (patrz szczegóły poniżej)

Noworodki 0-2

miesięcy 3, 6)

 

Do 1,0 g i 10 cm 2 przez 1 godzinę 2,7)

Niemowlęta 3-11 miesięcy 3)

 

Do 2,0 g i 20 cm 2 przez 1 godzinę 4,8)

Dzieci 1-5 lat

 

Do 10,0 g i 100 cm 2 przez 1-5 godzin 1,8)

Dzieci 6-11 lat

 

Do 20,0 g i 200 cm 2 przez 1-5 godzin 1,8)

Dzieci z atopowym zapaleniem skóry

Przed zabiegiem usunięcia mięczaka zakaźnego.

Czas aplikacji: 30 minut

Błona śluzowa narządów płciowych

Dorośli

Leczenie chirurgiczne zmian miejscowych, np. usunięcie kłykcin kończystych  (condylomata accuminata) oraz przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo

Przed zabiegiem łyżeczkowania kanału szyjki macicy.

Około 5-10 g produktu ANESDERM na 5-10 minut 1,9) . Nie jest wymagane stosowanie opatrunku okluzyjnego.

Nałożyć 10 g kremu na boczne sklepienia pochwy na okres 10 minut 9)

Skóra męskich narządów płciowych Dorośli

Przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo

Nałożyć grubą warstwę kremu ANESDERM  (1 g/10 cm 2 ) z opatrunkiem okluzyjnym przez 15 minut

Skóra żeńskich narządów płciowych Dorośli

Przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo 5)

Nałożyć grubą warstwę kremu ANESDERM (1-2 g/10 cm 2 ) z opatrunkiem okluzyjnym przez 60 minut

1) Po dłuższym czasie aplikacji efekt znieczulenia zmniejsza się.

2) Czas aplikacji dłuższy > 1 godzina nie został udokumentowany.

3) Do czasu uzyskania dalszych danych klinicznych, produktu ANESDERM nie należy stosować u niemowląt w wieku do 12. miesiąca życia, otrzymujących leczenie środkami pobudzającymi wytwarzanie methemoglobiny.

4) Po zastosowaniu w czasie do 4 godzin, na powierzchni 16 cm 2 , nie zaobserwowano klinicznie znaczącego zwiększenia methemoglobiny w osoczu.

5) Na skórę żeńskich narządów płciowych, ANESDERM aplikowany jako jedyny środek znieczulający, w czasie 60 do 90 minut, nie zapewnia wystarczającego znieczulenia do zabiegów termokauteryzacji lub diatermii kłykcin kończystych.

6) Do czasu uzyskania dalszych danych kliniczncych, ANESDERM, nie powinien być stosowany poniżej 37. tygodnia ciąży.

7) U noworodków i niemowląt < 3 miesięcy, w ciągu 24 godzin można stosować tylko jedną dawkę.

8) U dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych, w ciągu 24 godzin można stosować maksymalnie 2 dawki, w odstępie co najmniej 12 godzin. Jeśli, w oparciu o potrzebę kliniczną, zostaje jednak podjęta decyzja o zastosowaniu dwóch aplikacji u dzieci w wieku poniżej 3. miesiąca życia.

9) Zabieg powinien zostać wykonany natychmiast po usunięciu kremu, ponieważ efekt znieczulenia trwa tylko przez 15 do 20 minut.

Nanieść przepisaną ilość kremu grubą warstwą na powierzchnię skóry podlegającą zabiegowi i przykryć samoprzylepnym opatrunkiem okluzyjnym.

Po zakończeniu okresu aplikacji krem usuwa się ostrożnie przy pomocy gazika.

Znieczulenie będące wynikiem zastosowania leku trwa od 1 do 2 godzin.

Aby uniknąć wystąpienia nadwrażliwości na ANESDERM, osoby często nakładające lub usuwające krem ze skóry powinny upewnić się, że nie mają z nim kontaktu.

Metody określenia dawki

Aby nałożyć 1 g kremu należy zastosować go na powierzchnię skóry o średnicy około 18 mm i o grubości około 4 do 5 mm.

Jeżeli wymagana jest duża dokładność dawkowania, żeby zapobiec przedawkowaniu (np. w razie stosowania dawek zbliżonych do maksymalnych u noworodków albo kiedy w ciągu 24 godzin może być konieczne zastosowanie dwóch aplikacji), należy zastosować strzykawkę z podziałką, na której 1 ml odpowiada około 1 g kremu.

Anesderm - środki ostrożności

Produkt leczniczy ANESDERM nie powinien być stosowany:

- na rany, z powodu niewystarczających danych dotyczących wchłaniania,

- u noworodków niedonoszonych, tzn. w wieku ciążowym poniżej 37 tygodnia,

- u niemowląt do 1. roku życia poddawanych jednoczesnemu leczeniu przy użyciu środków pobudzających wytwarzanie methemoglobiny (np. sulfonamidów), do uzyskania dalszych danych klinicznych.

Pomimo, że biodostępność układowa prylokainy przy wchłanianiu przez skórę z produktu leczniczego

ANESDERM jest mała, to należy zachować ostrożność u pacjentów z anemią, wrodzoną lub nabytą methemoglobinemią bądź u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, z powodu zwiększonego ryzyka polekowej methemoglobinemii.

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących wchłaniania substancji czynnych, ANESDERM nie powinien być stosowany na otwarte rany.

W związku z możliwym zwiększonym wchłanianiem przez świeżo ogoloną skórę, ważne jest przestrzeganie zalecanego dawkowania, powierzchni i czasu aplikacji.

Do momentu uzyskania zadowalających danych dotyczących wchłaniania, produkt leczniczy Anesderm nie powinien być stosowany na błonę śluzową narządów płciowych u dzieci poniżej 12. roku życia.

Lidokaina i prylokaina są metabolizowane w wątrobie i dlatego winny być stosowane z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W przypadku wielokrotnego stosowania, konieczne może okazać się zmniejszenie dawki w celu uwzględnienia przedłużonego wydalania.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego ANESDERM u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, gdyż istniejące uszkodzenie skóry może wymagać krótszego czasu aplikacji (15-30 minut). Zastosowanie czasu aplikacji dłuższego niż 30 minut u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry może prowadzić do zwiększenia częstości występowania miejscowych reakcji naczyniowych, szczególnie zaczerwienienia miejsca aplikacji, i w niektórych przypadkach wybroczyn i plamicy (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane). Zaleca się stosowanie czasu aplikacji 30 minut przed łyżeczkowaniem mięczaka zakaźnego ( molluscum contagiosum ) u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.

Stosowanie kremu w okolicach oczu wymaga szczególnej ostrożności, gdyż produkt leczniczy ANESDERM działa drażniąco na oczy. Ponadto, upośledzenie obronnego odruchu rogówkowego może doprowadzić do podrażnienia rogówki i potencjalnego jej uszkodzenia. W przypadku kontaktu z okiem, należy natychmiast przepłukać oko dużą ilością letniej wody bądź izotonicznego roztworu chlorku sodu, a następnie osłonić oko do momentu odzyskania czucia lub ostrości widzenia.

Produktu ANESDERM nie należy stosować na uszkodzoną błonę bębenkową.

Badania na zwierzętach wykazały, że produkt leczniczy ANESDERM ma wpływ ototoksyczny w przypadku przeniknięcia do ucha środkowego. Jednakże nie stwierdzono żadnego uszkodzenia u zwierząt z nienaruszoną błoną bębenkową, kiedy produkt leczniczy ANESDERM został wprowadzony do przewodu słuchowego zewnętrznego.

U noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia, zaobserwowano przemijające i nieistotne klinicznie zwiększenie stężenia methemoglobiny, trwające do 12 godzin po zastosowaniu produktu leczniczego

ANESDERM.

Skuteczność produktu leczniczego ANESDERM podczas pobierania krwi z pięt noworodków nie została potwierdzona w badaniach.

Lidokaina i prylokaina mają właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe w stężeniach większych niż 0,5 do 2%. Z tego powodu i pomimo, iż jedno badanie kliniczne wskazywało, że zastosowanie produktu leczniczego Anesderm przed szczepieniami BCG ( bacillus Calmette-Guérin) (szczepienie przeciw gruźlicy) nie ma wpływu na odpowiedź immunologiczną, należy monitorować wyniki wstrzyknięcia śródskórnego żywych szczepionek. Skuteczność szczepionek zawierających drobnoustroje atenuowane nie jest obniżona.

Pacjenci poddawani terapii lekami przeciwarytmicznymi III klasy (np. amiodaron) powinni być uważnie monitorowani (w razie konieczności przy użyciu elektrokardiografu) z powodu możliwego addycyjnego działania na serce.

Obecność hydroksystearynianu makrogologlicerolu może wywoływać reakcje skórne, zwłaszcza u dzieci poniżej 3. roku życia.

Anesderm - przedawkowanie

Rzadko zgłaszano istotne klinicznie przypadki methemoglobinemii. Prylokaina w dużych dawkach może powodować zwiększenie stężenia methemoglobiny, szczególnie w połączeniu ze środkami pobudzającymi wytwarzanie methemoglobiny (np. sulfonamidami). Istotne klinicznie przypadki methemoglobinemii należy leczyć za pomocą powolnego dożylnego wstrzyknięcia chlorku metylotioniny (lub zamiennie chlorku tolonium).

W przypadku wystąpienia innych objawów działania toksycznego układowego, należy się spodziewać objawów podobnych do występujących po podaniu środka znieczulającego miejscowo innymi drogami. Działanie toksyczne środka znieczulającego miejscowo objawia się pobudzeniem układu nerwowego i, w poważnych przypadkach depresją ośrodkowego układu nerwowego lub depresją układu krążenia. Ciężkie objawy neurologiczne (drgawki, depresja ośrodkowego układu nerwowego) należy leczyć objawowo poprzez wspomaganie oddychania i podanie leków przeciwdrgawkowych. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zaburzenia krążenia należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi resuscytacji.

Z powodu wolnego uwalniania ze skóry, pacjenta z objawami zatrucia należy obserwować przez wiele godzin po zastosowaniu leczenia tych objawów.

Anesderm - przeciwwskazania

Produktu leczniczego ANESDERM nie wolno stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na prylokainę i lidokainę, inne środki miejscowo znieczulające typu amidowego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- na ucho przed nacięciem błony bębenkowej (paracenteza) w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego lub przed innymi zabiegami operacyjnymi na przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu wewnętrznym, gdyż nie można jednoznacznie wykluczyć uszkodzenia ucha wewnętrznego.

Anesderm - działania niepożądane

Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób:

bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( 1/1 000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Przemijające miejscowe reakcje w okolicy skóry poddanej działaniu leku, takie jak bladość, zaczerwienienie i obrzęk 1,2,3) . Bladość i zaczerwienienie są skutkiem bezpośredniego działania środka znieczulającego miejscowo na naczynia krwionośne. Obrzęk jest spowodowany grubym pokryciem skóry opatrunkiem okluzyjnym.

Początkowo i zazwyczaj łagodne uczucie pieczenia, swędzenia, ciepłoty skóry w miejscu podania leku 2,3).

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Początkowo i zazwyczaj łagodne uczucie pieczenia, swędzenia, ciepłoty skóry w miejscu podania leku 1).

Miejscowe parestezje w miejscu podania leku, np. uczucie mrowienia 2)

Podrażnienie skóry w miejscu podania leku 3)

Rzadko

(≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Methemoglobinemia. 1)

Rzadkie przypadki nieznacznych zmian miejscowych na skórze poddanej działaniu leku, takich jak plamica i wybroczyny, szczególnie w przypadku dłuższego czasu aplikacji u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym (ang. mollusca contagiosa) 1)

Podrażnienie rogówki po przypadkowym kontakcie z okiem 1)

W rzadkich przypadkach znieczulenie miejscowe było związane z wystąpieniem reakcji alergicznych (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny) 1,2,3) .

1. nienaruszona skóra

2. błona śluzowa narządów płciowych

3. owrzodzenie kończyn dolnych

Anesderm - ciąża i karmienie piersią

 Badania na zwierzętach nie wykaz ują żadnego bezpośrednio czy pośrednio szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodkowo-płodowy, poród i rozwój poporodowy.

Ciąża

Zarówno u zwierząt, jak i ludzi, lidokaina i prylokaina przenikają barierę łożyskową i do tkanek płodu. Uzasadnione jest założenie, że lidokaina i prylokaina były stosowane u dużej liczby kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym. Dotychczas nie zaobserwowano żadnych szkodliwych skutków stosowania w okresie ciąży, nie stwierdzono także zwiększonego występowania wad rozwojowych bądź innego rodzaju szkodliwego wpływu na płód. Pomimo tego, że istnieje prawdopodobieństwo jedynie ograniczonego wchłaniania ogólnoustrojowego w przypadku zastosowania na skórę, należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy Anesderm u kobiet w ciąży i lek ten może być w tym przypadku przepisany tylko wtedy, gdy korzyści z jego zastosowania przeważają nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Lidokaina, a najprawdopodobniej również prylokaina, przenikają do mleka kobiet karmiących, aczkolwiek w przypadku stosowania dawek leczniczych, w tak małych ilościach, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią jest małe, w związku z ograniczonym stopniem wchłaniania ogólnoustrojowego. Niemniej jednak, należy zachować ostrożność, gdy lek ten stosuje się u kobiet karmiących.

Anesderm - prowadzenie pojazdów

 ANESDERM stosowany w zalecanych dawkach, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Anesderm - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lidocainum, Prilocainum

  Jest to dwuskładnikowy preparat o działaniu miejscowo znieczulającym. Poprzez blokowanie kanałów sodowych powoduje hamowania szybkiego przepływu jonów sodu, uniemożliwiając depolaryzację neuronu pod wpływem bodźca. Wykorzystuje się do miejscowego znieczulania skóry przed nakłuciem, pobieraniem krwi, cewnikowaniem żył, przed zabiegami chirurgicznymi oraz błony śluzowej narządów płciowych przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem nasiękowym.

  Dostępne opakowania
  Anesderm

  Anesderm

  krem - 5 g - (0,025g+0,025g)/g
  PIERRE FABRE MEDICAMENT IDRON
  Anesderm

  Anesderm

  krem - 5 tub.a 5g - (0,025g+0,025g)/g
  PIERRE FABRE MEDICAMENT IDRON
  Powiązane artykuły
  Akcesoria higieniczne i zdrowotne

  Proszek do prania dla niemowląt

  Proszek do prania dla niemowląt

  Świeżo upieczeni rodzice zwykle z troską pochylają się nad wszelkimi aspektami związanymi z jak najlepszą opieką nad niemowlakiem. Dbają o niezbędne szczegóły dotyczące higieny i zdrowia maluszka. Nic dziwnego, w końcu mały człowiek jest zdany wyłącznie...

  Opryszczka - klasyfikacja, objawy, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka

  Dziwna wysypka na główce dziecka. Okazała się groźna (WIDEO)

  Dziwna wysypka na główce dziecka. Okazała się groźna (WIDEO)

  Podczas kąpieli matka odkryła na głowie swojego syna Erniego dziwną wysypkę. Na początku były to tylko dwa niewielkie pęcherzyki. Po kilku dniach pojawiło się ich więcej. Oprócz krostek dziecko nie miało żadnych objawów. Zaniepokojona mama postanowiła...

  Trądzik

  Trądzik - objawy, przyczyny, leczenie

  Trądzik - objawy, przyczyny, leczenie

  Trądzik to schorzenie, które najczęściej dotyka osoby młode, będące w okresie dojrzewania, choć może oczywiście dotyczyć także osób dorosłych. Zwykle ma związek z wahaniami hormonalnymi, a także nieprawidłową dietą. Z trądzikiem można walczyć na wiele...

  Rodzaje trądziku

  Trądzik niemowlęcy - zdjęcia

  Trądzik niemowlęcy - zdjęcia

  Trądzik na buźce niemowlaka Zmiany okolic twarzy, szyi, czoła. Są to małe krostki, które przypominają potówki i które mogą zamienić się w czerwone plamki.

  Objawy alergii - podział i symptomy

  Jak wyglądają zmiany skórne w alergii?

  Jak wyglądają zmiany skórne w alergii?

  Alergia powodująca zmiany skórne to najczęściej alergia pokarmowa, alergia na leki lub alergia kontaktowa. Pojawiają się one po tym, jak zjesz, wypijesz lub dotkniesz czegoś zawierającego alergen. Zmiany skórne są jednak czymś, z czym można i trzeba walczyć. Co...

  Skóra niemowlęcia

  Jak dbać o skórę niemowląt?

  Jak dbać o skórę niemowląt?

  Zdrowa skóra dziecka Zmarszczki, zaczerwienienia, sucha skóra - niemowlęta nie mają skóry idealnej, ale nie oznacza to, że coś jest nie tak. Skóra dziecka przyzwyczaja się do życia w nowym środowisku i większość niedoskonałości z czasem znika. Na przykład,...

  Rodzaje trądziku

  Trądzik niemowlęcy - charakterystyka, przyczyny, objawy i leczenie

  Trądzik niemowlęcy - charakterystyka, przyczyny, objawy i leczenie

  Trądzik niemowlęcy to odmiana trądziku, która dotyka małych dzieci. Szacuje się, że choroba może dotyczyć nawet 20% dzieci, częściej chłopców. Wypryski powstałe na skórze niemowlaka są podobne do tych powstałych u nastolatków i osób dorosłych. Niemowlak...

  Leki i suplementy

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum to lek stosowany w przypadku zaburzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych występujących między innymi w okolicach płciowych. Pomimo higieny miejsc intymnych może dojść do ich zakażenia oraz rozwoju bakterii na skórze. Jest o sytuacja dosyć...

  Leki i suplementy

  Leki a słońce

  Leki a słońce

  Odczyn fototoksyczny powstaje pod wpływem substancji wprowadzonych do organizmu, które potrafią zwiększyć wrażliwość skóry na słońce ultrafioletowe. Zmiany mijają po odstawieniu tabletek, ale ze słońca trzeba korzystać rozsądnie, zwłaszcza gdy przyjmujemy...