Androtop

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
żel
Dawka
0,05 g/5g
Ilość
30 sasz.a 5g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Androtop - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Androtop - opis

Terapia zastępcza testosteronem u pacjentów z męskim hipogonadyzmem, po potwierdzeniu niedoboru testosteronu na podstawie cech klinicznych i badań biochemicznych.

Androtop - skład

Jedna saszetka-5-g-zawiera-50mg testosteronu (Testosteronum)

Androtop - dawkowanie

Podanie przezskórne.

Mężczyźni - dorośli i > v podeszłym wieku

Zalecana dawka wynosi 5 g żelu (tj. 50 mg testosteronu), który należy stosować raz na dobę mniej więcej o tej samej porze, najlepiej rano. Dawka dobowa powinna zostać skorygowana przez lekarza zależnie od odpowiedzi klinicznej lub wyników badań laboratoryjnych, indywidualnie dla każdego pacjenta, przy czym nie należy przekraczać 10 g żelu na dobę. Wielkość dawki koryguje się stopniowo, o 2,5 g żelu za jednym razem. Żel powinien być nakładany samodzielnie przez pacjenta na czystą, suchą, zdrową skórę obu barków lub obu ramion, lub brzucha.

Po otwarciu saszetki należy wyjąć z niej całą zawartość i natychmiast nałożyć na skórę. Żel wystarczy po prostu delikatnie rozsmarować cienką warstewką. Nie jest konieczne wcieranie go w skórę. Pacjent powinien pozostawić żel do wyschnięcia na co najmniej 3 do 5 minut przed ubraniem się. Po nałożeniu preparatu ręce należy umyć wodą z mydłem.

Nie stosować na okolice narządów płciowych, ponieważ ze względu na dużą zawartość alkoholu w preparacie może to wywołać miejscowe podrażnienie.

Stan równowagi testosteronu w osoczu zostaje osiągnięty mniej więcej w drugim dniu leczenia preparatem Androtop. W celu korekty dawki testosteronu należy wykonać oznaczenie stężenia tej substancji w surowicy rano przed nałożeniem żelu od 3 dnia od rozpoczęcia leczenia (najbardziej racjonalny wydaje się termin jednego tygodnia). Dawkę można zmniejszyć, jeżeli stwierdzi się zwiększenie stężeniu testosteronu w osoczu powyżej

pożądanego stężenia. Jeżeli stężenie to będzie małe, dawkę można zwiększyć, nie przekraczając jednak 10 g żelu na dobę.

Dzieci

Preparat Androtop nie jest wskazany do stosowania u dzieci i nie był poddawany ocenie klinicznej u pacjentów płci męskiej w wieku poniżej 18 lat.

Androtop - środki ostrożności

Preparat Androtop należy stosować wyłącznie u chorych ze zdiagnozowanym hipogonadyzmem (hiper- i hipogonadotroficznym), pod warunkiem wykluczenia przed rozpoczęciem leczenia innej etiologii stwierdzanych objawów. Niedobór testosteronu powinien przejawiać się wyraźnymi cechami klinicznymi (zanik drugorzędowych cech płciowych, zmiana budowy ciała, osłabienie, zmniejszenie libido, zaburzenia wzwodu itp.) i powinien zostać potwierdzony dwoma oddzielnymi oznaczeniami testosteronu we krwi. Do chwili obecnej nie uzgodniono wartości normy stężenia testosteronu zależnych od wieku. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że fizjologicznie stężenie tego hormonu w surowicy maleje z wiekiem.

Ze względu na zmienność wyników badań laboratoryjnych, wszystkie oznaczenia testosteronu powinny być wykonywane w tym samym laboratorium.

Preparat Androtop nie jest przeznaczony do leczenia niepłodności lub impotencji u mężczyzn.

Przed rozpoczęciem stosowania testosteronu wszyscy pacjenci muszą zostać poddani dokładnym badaniom mającym na celu wykluczenie ryzyka istniejącego raka gruczołu krokowego. U pacjentów poddawanych leczeniu testosteronem konieczne jest staranne i regularne kontrolowanie stanu gruczołu krokowego i sutków, przy użyciu zalecanych metod (badanie per rectum i oznaczanie stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. PSA) w surowicy), co najmniej raz na rok oraz dwa razy na rok u osób w podeszłym wieku i z grupy podwyższonego ryzyka (z czynnikami klinicznymi lub rodzinnymi).

Androgeny mogą przyspieszać rozwój subklinicznego raka gruczołu krokowego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Preparat Androtop należy stosować ostrożnie u tych pacjentów z chorobą nowotworową, u których występuje podwyższone ryzyko hiperkalcemii (i związanej z nią hiperkalciurii) ze względu na przerzuty do kości. U osób tych zaleca się regularne kontrolowanie stężenia wapnia w surowicy.

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek leczenie preparatem Androtop może wywołać ciężkie powikłania w postaci obrzęków z zastoinową niewydolnością krążenia lub nie. W takim przypadku leczenie należy przerwać natychmiast. Ponadto może być konieczne zastosowanie leków moczopędnych.

Preparat Androtop należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Testosteron może powodować wzrost ciśnienia tętniczego, w związku z czym preparat Androtop należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem.

Poza badaniami laboratoryjnymi stężenia testosteronu, u pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu androgenami, należy okresowo kontrolować następujące parametry laboratoryjne: stężenie hemoglobiny, hematokryt (pod kątem policytemii), badania czynności wątroby i oznaczenie profilu lipidowego.

Preparat Androtop należy stosować ostrożnie u pacjentów z padaczką i migreną, ponieważ może on nasilać te stany chorobowe.

Opublikowano doniesienia na temat zwiększonego ryzyka pojawienia się bezdechu sennego u osób z hipogonadyzmem leczonych estrami testosteronu, zwłaszcza jeżeli występują u nich takie czynniki ryzyka, jak otyłość i przewlekłe choroby układu oddechowego.

U pacjentów leczonych androgenami, u których zostanie uzyskane prawidłowe stężenie testosteronu w osoczu dzięki terapii zastępczej, może dojść do poprawy wrażliwości na insulinę.

Niektóre objawy kliniczne: drażliwość, nerwowość, zwiększenie masy ciała, częste lub przedłużone erekcje mogą wskazywać na nadmierne narażenie na androgeny, co wymaga korekty dawkowania.

Jeżeli u pacjenta pojawią się bardzo nasilone reakcje w miejscu podania leku, kontynuowanie terapii należy rozważyć i w razie potrzeby przerwać.

Sportowcom zwraca się uwagę na fakt, że omawiany preparat gotowy zawiera substancję czynną (testosteron), która może dawać pozytywny wynik testów antydopingowych.

Preparat Androtop nie powinien być stosowany przez kobiety ze względu na możliwe działania wirylizujące.

Potencjalne przekazanie testosteronu.

Jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, testosteron w żelu może zostać przekazany innym osobom w trakcie bezpośredniego kontaktu przez skórę, co może prowadzić do zwiększenia stężenia tego hormonu w surowicy i wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych (np. porostu włosów na twarzy i (lub) ciele, obniżenia głosu, nieregularności cyklu miesiączkowego) w razie powtarzania się kontaktów (przypadkowa androgenizacja).

Lekarz powinien dokładnie poinformować pacjenta o ryzyku przekazania testosteronu innej osobie w trakcie kontaktów i przekazać mu zalecenia zapewniające bezpieczeństwo (patrz niżej). Preparatu Androtop nie należy przepisywać pacjentom, u których istnieje znaczne ryzyko nieprzestrzegania zaleceń zapewniających bezpieczeństwo (np. ciężki alkoholizm, nadużywanie leków, ciężkie zaburzenia psychiczne).

Przekazaniu testosteronu bezpośrednio przez skórę zapobiega się poprzez noszenie ubrań pokrywających miejsce nałożenia preparatu lub wzięcie prysznica przed bliskim kontaktem.

W związku z powyższym zaleca się zachowywanie następujących środków ostrożności:

* przez pacjenta:

- mycie rąk wodą z mydłem po nałożeniu żelu,

- przykrywanie miejsca nałożenia żelu ubraniem po wyschnięciu preparatu,

- branie prysznica przed przewidywanymi kontaktami intymnymi.

* u osób, które nie są leczone preparatem Androtop:

- w razie kontaktu z miejscem nałożenia żelu, które nie zostało umyte i nie jest przykryte ubraniem należy jak najszybciej umyć wodą z mydłem obszar skóry, na który mógł zostać przeniesiony testosteron, należy zgłosić lekarzowi pojawienie się takich objawów nadmiernego narażenia na androgeny, jak trądzik czy zmiany porostu i rozmieszczenia włosów.

Według badań in vitro nad wchłanianiem testosteronu z preparatu Androtop, wydaje się właściwe, aby pacjenci zachowywali co najmniej 6 godzin przerwy pomiędzy nałożeniem żelu i wykąpaniem, się lub wzięciem prysznica. Zażycie kąpieli lub wzięcie prysznica od czasu do czasu po upływie od 1 do 6 godzin od nałożenia żelu nie powinno istotnie zmienić wyniku leczenia.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo partnerce, pacjentowi należy na przykład zalecić, aby zachowywał dłuższą przerwę pomiędzy nałożeniem preparatu Androtop i współżyciem płciowym, nosił podkoszulkę z krótkimi rękawami w trakcie intymnych kontaktów lub bral prysznic przed przystąpieniem do współżycia.

Ponadto zaleca się noszenie ubioru z krótkimi rękawami przykrywającego miejsce nałożenia preparatu podczas bliskich kontaktów z dziećmi, aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu lekiem ich skóry.

Kobiety w ciąży muszą unikać wszelkich kontaktów z miejscami nałożenia preparatu Androtop. Jeżeli partnerka pacjenta leczonego preparatem zajdzie w ciążę, pacjent musi ze wzmożoną uwagą zachowywać zalecane środki ostrożności (patrz punkt 4.6).

Androtop - przedawkowanie

W literaturze przedstawiono dane dotyczące tylko jednego przypadku ostrego przedawkowania testosteronu po wstrzyknięciu leku. Był to przypadek udaru mózgu u pacjenta z dużym stężeniem testosteronu w osoczu, wynoszącym 114 ng/ml (395 nmol/1). Osiągnięcie tak dużego stężenia jest bardzo nieprawdopodobne przy stosowaniu przezskómym.

Androtop - przeciwskazania

Stosowanie preparatu Androtop jest przeciwwskazane;

- w razie rozpoznania lub podejrzenia raka gruczołu krokowego lub raka sutka,

- w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na testosteron lub na którykolwiek z pozostałych składników żelu.

Androtop - działania niepożądane

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi w trakcie stosowania zalecanej dawki 5 g żelu na dobę były odczyny skórne (10%): odczyny w miejscu aplikacji, rumień, trądzik, suchość skóry.

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane stwierdzane u 1 < 10% pacjentów leczonych preparatem ANDROTOP w kontrolowanych badaniach klinicznych:

Klasyfikacja układów narządowych

Częste działania niepożądane (> 1/100,< 1/10)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmiany wyników badań laboratoryjnych (policytemia, zmiany stężenia lipidów)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bóle głowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia ze strony gruczołu krokowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia, mastodynia

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, parestezje, amnezja, przeczulica

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, pokrzywka

Ginekomastia, która może utrzymywać się dłużej, jest często stwierdzana u osób z leczonym hipogonadyzmem.

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane odnotowane w literaturze, stwierdzone w trakcie leczenia preparatami zawierającymi testosteron podawanymi doustnie lub we wstrzyknięciach:

Klasyfikacja układów narządowych

Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała, zmiany stężenia elektrolitów (retencja sodu, chloru, potasu, wapnia, fosforanów nieorganicznych i wody)

podczas stosowania dużych dawek lub (i)długotrwałego leczenia

Zaburzenia układu mięśniowego

Kurcze mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Nerwowość, depresja, wrogość

Zaburzenia układu oddechowego

Bezdech nocny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko żółtaczka i nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Skóra i przydatki skórne

Mogą wystąpić różne działanie niepożądane dotyczące skóry włączając: trądzik, łojotok i łysienie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zmiany libido, zwiększona częstotliwość erekcji, leczenie dużymi dawkami preparatów zawierających testosteron często odwracalnie zaburza lub zmniejsza spermatogenezę, w wyniku czego następuje zmniejszenie wielkości jąder, testosteronowa terapia zastępcza hipogonadyzmu może rzadko powodować przedłużone, bolesne erekcje

(priapizm), zaburzenia prostaty, raka prostaty , utrudnienie oddawania moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Duże dawki i długotrwałe stosowanie testosteronu sporadycznie powoduje zwiększenie retencji wody i obrzęki; mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości

Dane dotyczące ryzyka wystąpienia raka prostaty w związku z terapią testosteronem są niejednoznaczne.

Do innych rzadkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem zbyt dużych dawek testosteronu należą nowotwory wątroby.

Ze względu na zawartość alkoholu w preparacie, jego częste nakładanie na skórę może powodować podrażnienia i suchość skóry.

Androtop - ciąża i karmienie piersią

Preparat Androtop jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez mężczyzn.

Nie jest on wskazany do stosowania przez kobiety w ciąży ani karmiące piersią. Nie przeprowadzono badań klinicznych nad podawaniem tego leku u kobiet.

Kobiety w ciąży muszą unikać wszelkich kontaktów z miejscami nałożenia preparatu Androtop (patrz punkt 4.4). Preparat ten może wykazywać niekorzystny wpływ wirylizujący na płód. W razie kontaktu należy jak najszybciej umyć wodą z mydłem narażoną na kontakt  okolicę skóry.

Androtop - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzano badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Testosteronum

  Dostępne opakowania
  Androtop

  Androtop

  żel - 30 sasz.a 5g - 0,05 g/5g
  LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
  Androtop

  Androtop

  żel - 30 sasz.a 2,5g - 0,025 g/2,5g
  LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
  Powiązane artykuły
  Badanie hormonów płciowych

  Badania hormonalne - testosteron, estrogen, progesteron, prolaktyna

  Badania hormonalne wykonuje się, aby sprawdzić, czy ilość hormonów jest właściwa. By wykonać badania hormonalne należy pobrać próbki krwi. Wskazaniami do wykonania badań hormonalnych są między innymi diagnozowanie przyczyn niepłodności oraz zaburzenia...

  Normy laboratoryjne

  Androstendion - wskazania, przebieg, normy

  Androstendion obok dehydroepiandrosteronu (DHEA) należy do androgenów nadnerczowych, czyli hormonów steroidowych wytwarzanych przez warstwę siatkowatą kory nadnerczy. Nadnercza wytwarzają te hormony u obu płci. Dodatkowym źródłem androstendionu u kobiet...

  Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

  Endokrynologia - czym się zajmuje, zaburzenia hormonalne, badania, leczenie

  Endokrynologia jest działem medycyny, który zajmuje się chorobami gruczołów wydzielających hormony, a także wynikającymi z nich zaburzeń. Przez hormony należy rozumieć substancje wydzielane do układu krążenia. Dzieje się tak w celu przekazania informacji,...

  Normy laboratoryjne

  DHEA - przebieg, normy, zastosowanie

  DHEA to dehydroepiandrosteron, naturalny hormon steroidowy produkowany z cholesterolu przez korę nadnerczy. DHEA pod względem budowy chemicznej jest podobny do testosteronu i innych androgenów i jest on ich prekursorem, który może być łatwo w nie przekształcany....

  Normy laboratoryjne

  SHBG - materiał do badania, wskazania, interpretacja wyników

  SHBG jest globuliną, która wiąże hormony płciowe - androgeny u mężczyzn, a estrogeny u kobiet. Synteza SHBG zachodzi głównie w wątrobie, w mniejszych ilościach w endometrium, gruczołach piersiowych i w gruczole krokowym. SHBG wykazuje wysokie powinowactwo...

  Ginekologia

  Opóźnione pokwitanie

  Opóźnione dojrzewanie płciowe to termin, jakiego używa się, gdy u dziewcząt po 13. roku życia i u chłopców po 14. roku życia nie wystąpią pierwsze objawy pokwitania. Dojrzewanie to okres, kiedy ciało człowieka zmienia się z dziecięcego w dorosłe. U dziewcząt...

  Zdrowie

  Anatomia człowieka

  Anatomia człowieka

  Anatomia człowieka, inaczej nazywana antropotomią, to nauka o narządach i układach ciała ludzkiego. Wchodzi w skład Morfologii. Metody, którymi się posługuje, to między innymi obserwacja organizmów żywych, czy też badanie sekcji zwłok. Anatomia łączy...

  Testosteron

  Siła testosteronu

  Testosteron zazwyczaj kojarzy się nam z agresją, a tymczasem hormon ten jest odpowiedzialny za poczucie uczciwości i sprawiedliwości, sugeruje nowe badanie. Jak twierdzi Michael Naef z University of London, testosteron nie powoduje agresji, ale kieruje...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Coraz więcej mężczyzn, także tych młodych, jest zainteresowanych tabletkami wspomagającymi potencję. Obecnie na rynku są dostępne cztery leki zawierające substancje czynne, które wspomagają potencję. O farmakologicznym leczeniu problemów z potencją...