Androcur

zobacz opinie o produkcie »
Cena
51,00 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,05 g
Ilość
20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: BAYER PHARMA AG

Androcur - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Osłabienie i mdłości podczas stosowania leku Androcur

Witam, mam 18 i choruję na PCO. Ginekolog leczył mnie początkowo duphastonem, potem metformaxem 500 a teraz metrofmaxem 850 x2 , yasminelle i androcur po jednej tabletce przez 10 dni. O ile wczesniej mialam sam met.850 i yasminelle było wszystko dobrze,ale biorąc androcur już 3 mesiąc czuję przez te 10 dni, że jest mi niezwykle słabo (jakbym miała zemdleć), czuje mdłości, ogólne zmęczenie. Wiem, ze androcur jest niezwykle trującym lekiem, czy to możliwe by powodował takie objawy?

POKAŻ WIĘCEJ

Androcur - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Androcur - opis

Wskazania u kobiet

Ciężkie objawy androgenizacji, takie jak wysokiego stopnia nietypowe owłosienie (hirsutyzm), ciężka androgenozależna utrata owłosienia głowy prowadząca ostatecznie do łysiny (wyłysienie androgenowe), często związane z ciężkimi postaciami trądziku i (lub) łojotoku.

Wskazania u mężczyzn

Tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych.

Leczenie antyandrogenowe w przypadkach nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego.

Androcur - skład

Każda tabletka zawiera 50 mg cyproteronu octanu (Cyproteroni acetas) .

Substancja pomocnicza: 105,5 mg laktozy w tabletce.

Androcur - dawkowanie

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, popijając je niewielką ilością płynu.

Dawkowanie u kobiet

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety ciężarne nie mogą przyjmować produktu Androcur. Dlatego należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia.

U kobiet w wieku rozrodczym leczenie rozpoczyna się w pierwszym dniu cyklu (tj. pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Jedynie pacjentki niemiesiączkujące mogą rozpocząć przyjmowanie produktu natychmiast. W takim przypadku pierwszy dzień leczenia należy uznać za pierwszy dzień cyklu i dalej postępować według normalnych zaleceń.

Dawka dobowa produktu Androcur to 2 tabletki (100 mg) przyjmowane jednorazowo, po posiłku, od 1. do 10. dnia cyklu (tj. przez 10 dni). Dodatkowo w tej grupie kobiet stosuje się produkt zawierający progestagen i estrogen, np. po 1 tabletce produktu Diane-35 na dobę od 1. do 21. dnia cyklu, dzięki czemu zapewnia się niezbędną ochronę antykoncepcyjną i stabilizuje cykl.

Kobiety poddawane skojarzonej terapii cyklicznej (Androcur + Diane-35) powinny przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze.

Po 21 dniach przyjmowania tabletek (Diane-35) następuje 7-dniowa przerwa w leczeniu. W tym czasie występuje krwawienie z odstawienia. Dokładnie po 4 tygodniach od rozpoczęcia pierwszego cyklu leczenia, tj. w tym samym dniu tygodnia, rozpoczyna się następny cykl terapii skojarzonej, niezależnie od tego, czy krwawienie ustało, czy nie.

Po uzyskaniu poprawy klinicznej dawkę dobową produktu Androcur można zmniejszyć do 1 lub 1/2 tabletki przez pierwszych 10 dni leczenia skojarzonego z produktem Diane-35. Może się okazać, że wystarczy stosowanie wyłącznie produktu Diane-35.

Brak wystąpienia krwawienia

Jeżeli w okresie przerwy w stosowaniu tabletek (Diane-35) nie wystąpi krwawienie, lek należy odstawić i należy wykluczyć ciążę przed wznowieniem przyjmowania produktu.

Pominięcie tabletek

Kobiety poddawane cyklicznej terapii skojarzonej (Androcur + Diane-35) powinny przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze. Jeżeli upłynie ponad 12 godzin od czasu kiedy powinno się zażyć tabletkę produktu Diane-35, może dojść do obniżenia skuteczności ochrony antykoncepcyjnej w tym cyklu. Należy zapoznać się z uwagami (zwłaszcza dotyczącymi niezawodności antykoncepcji i zaleceniami dotyczącymi postępowania w przypadku pominięcia tabletki) podanymi w informacji na temat stosowania produktu Diane-35. Jeżeli po tym cyklu nie wystąpi krwawienie, przed wznowieniem przyjmowania tabletek należy wykluczyć ciążę.

Pominięcie tabletek produktu Androcur może doprowadzić do obniżenia skuteczności terapeutycznej produktu i może prowadzić do wystąpienia krwawień śródcyklicznych. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę produktu Androcur (tzn. nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki) i należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze razem z produktem Diane-35.

Pacjentki po menopauzie lub z usuniętą macicą

U pacjentek po menopauzie lub z usuniętą macicą Androcur może być podawany w monoterapii.

Zależnie od nasilenia dolegliwości, przeciętna dawka powinna wynosić od 1 do 1/2 tabletki produktu Androcur na dobę przez 21 dni, po czym należy zachować siedmiodniową przerwę w stosowaniu produktu.

Dawkowanie u mężczyzn:

Maksymalna dawka dobowa to 300 mg.

Tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych

Na ogół leczenie rozpoczyna się od stosowania 1 tabletki produktu Androcur dwa razy na dobę. Może być konieczne zwiększenie dawki do 2 tabletek dwa razy na dobę lub nawet do 2 tabletek trzy razy na dobę przez krótki czas. W przypadku uzyskania zadowalającej odpowiedzi na leczenie należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać efekt terapeutyczny stosując najmniejszą możliwą dawkę. Dość często wystarcza 1/2 tabletki dwa razy na dobę. Przy ustalaniu dawki podtrzymującej lub przerywaniu stosowania produktu nie należy zmniejszać dawkowania w sposób nagły, lecz stopniowo. W tym celu dawkę dobową należy zmniejszać o 1 tabletkę, a najlepiej o 1/2 tabletki, w odstępach co kilka tygodni. Aby ustabilizować efekt terapeutyczny, konieczne jest przyjmowanie produktu Androcur przez dłuższy czas, w razie możliwości równocześnie prowadząc psychoterapię.

Leczenie antyandrogenowe w przypadku nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego 2 tabletki produktu Androcur od dwóch do trzech razy na dobę (= 200 do 300 mg).

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, popijając je niewielką ilością płynu.

Nie należy przerywać leczenia ani zmniejszać dawki po uzyskaniu poprawy lub remisji klinicznej.

W celu obniżenia stopnia początkowego zwiększenia stężenia męskich hormonów płciowych w terapii skojarzonej agonistami GnRH

Początkowo po 2 tabletki produktu Androcur dwa razy na dobę (= 200 mg) w monoterapii przez 5-7 dni, a następnie po 2 tabletki produktu Androcur dwa razy na dobę (= 200 mg) przez 3-4 tygodnie, w skojarzeniu z agonistą GnRH w dawkach zalecanych przez podmiot odpowiedzialny (patrz informacje dotyczące agonistów GnRH)

W leczeniu uderzeń gorąca u pacjentów poddawanych terapii skojarzonej analogami GnRH lub po wykonanej orchidektomii

1do 3 tabletek produktu Androcur na dobę (50 do 150 mg) ze stopniowym zwiększaniem dawkowania do 2 tabletek trzy razy na dobę (300 mg) w razie potrzeby.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

Dzieci i młodzież

Androcur nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Produkt Androcur jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów po zakończeniu dojrzewania płciowego.

Produktu Androcur nie należy stosować przed zakończeniem procesu dojrzewania płciowego, ponieważ nie można wykluczyć jego niekorzystnego wpływu na wzrost kości długich oraz, na jeszcze nieustabilizowane, osie czynności wewnątrzwydzielniczej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych sugerujących potrzebę zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Androcur jest przeciwwskazany u pacjentów ze schorzeniami wątroby (do czasu przywrócenia czynności wątroby do wartości uznanych za normę).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma danych sugerujących potrzebę zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Androcur - środki ostrożności

Wątroba

U pacjentów leczonych produktem Androcur obserwowano przypadki bezpośredniego toksycznego oddziaływania na wątrobę, w tym żółtaczki, zapalenia wątroby i niewydolności wątroby. Zgłaszano również przypadki prowadzące do zgonu u pacjentów stosujących Androcur w dawce 100 mg i większej. Większość zgłoszonych przypadków śmiertelnych wystąpiła u mężczyzn z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Toksyczność jest związana z wielkością dawki i na ogół pojawia się po kilku miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Badania czynności wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia, w regularnych odstępach w trakcie leczenia oraz przy każdym pojawieniu się jakichkolwiek objawów podmiotowych lub przedmiotowych sugerujących hepatotoksyczność. W razie potwierdzenia hepatotoksyczności należy odstawić produkt Androcur, chyba że stwierdzone objawy można wyjaśnić obecnością innych czynników, np. przerzutów nowotworowych – wówczas można kontynuować stosowanie produktu Androcur, jeżeli spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem.

Po zastosowaniu produktu Androcur, obserwowano występowanie łagodnych oraz złośliwych nowotworów wątroby (u mężczyzn bardzo rzadko), mogących prowadzić do zagrażającego życiu krwotoku do jamy brzusznej. W razie wystąpienia nasilonych dolegliwości brzusznych, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej, w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić potencjalną obecność nowotworu wątroby.

Oponiak

Obserwowano przypadki oponiaków (pojedyncze lub mnogie), których występowanie kojarzono z długotrwałym (kilka lat) stosowaniem octanu cyproteronu w dawce 25 mg i większej. Jeśli u pacjenta leczonego produktem Androcur wykryto obecność oponiaka, leczenie tym produktem musi zostać przerwane.

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

U pacjentów stosujących produkt Androcur stwierdzano zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, chociaż nie ustalono związku przyczynowego z tym lekiem. Pacjenci z przebytymi incydentami: żylnych bądź tętniczych zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych (np. zakrzepicą żył głębokich, zatorem tętnicy płucnej, zawałem serca) lub z udarem mózgu w wywiadzie bądź z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi są narażeni na podwyższone ryzyko wystąpienia następnych incydentów zakrzepowo-zatorowych.

U pacjentów z nieoperacyjnym rakiem gruczołu krokowego z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub ciężką cukrzycę ze zmianami naczyniowymi, przed przepisaniem produktu Androcur należy przeprowadzić staranną ocenę bilansu korzyści do ryzyka leczenia.

Anemia

U mężczyzn raportowano przypadki anemii podczas stosowania produktu Androcur. Z tego względu należy regularnie kontrolować liczbę krwinek czerwonych.

Cukrzyca

W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę konieczna jest ścisła obserwacja lekarska, ponieważ podczas stosowania produktu Androcur może dojść do zmiany zapotrzebowania na doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę.

Duszność

W trakcie stosowania leczenia dużymi dawkami produktu Androcur, może wystąpić uczucie duszności.

W diagnostyce różnicowej należy wówczas uwzględnić znane działanie stymulujące oddychanie wywierane przez progesteron i syntetyczne progestageny, z towarzyszącą hipokapnią i skompensowaną zasadowicą oddechową. Nie uważa się, aby te objawy wymagały leczenia.

Czynność kory nadnerczy

Podczas leczenia należy regularnie kontrolować czynność kory nadnerczy, ponieważ wyniki badań przedklinicznych sugerują możliwość jej osłabienia ze względu na kortykosteroidowe działanie produktu Androcur podawanego w wysokich dawkach.

Inne stany

Produkt Androcur zawiera 105,5 mg laktozy w tabletce i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące kobiet

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić staranne ogólne badanie fizykalne i badanie ginekologiczne (łącznie z badaniem piersi i wymazu cytologicznego z szyjki macicy) oraz należy wykluczyć ciążę.

Leczenie skojarzone

Jeżeli w trakcie leczenia skojarzonego wystąpi plamienie w ciągu 3 tygodni, podczas których przyjmowane są tabletki, nie należy przerywać ich przyjmowania. Jednak, jeżeli uporczywe lub nawracające krwawienia będą występować w nieregularnych odstępach czasu, należy wykonać badanie ginekologiczne w celu wykluczenia choroby organicznej.

Jeżeli chodzi o niezbędne dodatkowe stosowanie produktu Diane-35, należy zwrócić uwagę na wszystkie dane istotne dla tego leku.

 Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące mężczyzn

Jednoczesne przyjmowanie produktu Androcur i spożywanie alkoholu, we wskazaniu „tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych”, może zmniejszyć skuteczność działania produktu.

Androcur - przedawkowanie

W badaniach toksyczności ostrej po pojedynczym podaniu produktu wykazano, że cyproteronu octan, substancję czynną produktu Androcur, można zaklasyfikować jako praktycznie nietoksyczny. Nie powinno również istnieć ryzyko ostrego zatrucia po jednorazowym, przypadkowym przyjęciu wielokrotności dawki wymaganej w leczeniu.

Androcur - przeciwwskazania

U kobiet:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Androcur;

ciąża;

karmienie piersią;

choroby wątroby;

zespół Dubina-Johnsona,

zespół Rotora;

żółtaczka w wywiadzie lub uporczywy świąd w trakcie poprzedniej ciąży;

opryszczka ciężarnych w wywiadzie;

istniejące lub przebyte nowotwory wątroby;

choroby wyniszczające;

ciężka, przewlekła depresja;

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne lub w wywiadzie;

ciężka cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;

istniejący bądź przebyty oponiak.

W odniesieniu do leczenia skojarzonego (Androcur + Diane-35), w cyklach, ciężkich objawów androgenizacji należy również zwrócić uwagę na przeciwwskazania zawarte w charakterystyce produktu leczniczego zawierającego progestagen i estrogen, np. Diane-35 stosowanego w skojarzeniu z produktem Androcur.

U mężczyzn:

Tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych

nadwrażliwość na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą produktu Androcur;

choroby wątroby;

zespół Dubina-Johnsona,

zespół Rotora;

istniejące lub przebyte nowotwory wątroby;

choroby wyniszczające;

ciężka, przewlekła depresja;

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne lub w wywiadzie;

ciężka cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;

istniejący bądź przebyty oponiak.

Leczenie antyandrogenowe w przypadku nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego

nadwrażliwość na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą produktu Androcur;

choroby wątroby;

zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora;

istniejące lub przebyte nowotwory wątroby (o ile nie są one przerzutami raka gruczołu krokowego);

choroby wyniszczające (z wyjątkiem nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego);

ciężka, przewlekła depresja;

istniejące zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

istniejący bądź przebyty oponiak.

Androcur - działania niepożądane

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych (ADRs) u pacjentów otrzymujących produkt Androcur należą:

- u mężczyzn: spadek libido, zaburzenia wzwodu oraz odwracalne zahamowanie spermatogenezy

- u kobiet: plamienie miesiączkowe, zwiększenie masy ciała oraz nastroje depresyjne.

Do najcięższych działań niepożądanych (ADRs) występujących u pacjentów otrzymujących produkt Androcur należą: toksyczne działanie na wątrobę, łagodne oraz złośliwe nowotwory wątroby mogące prowadzić do krwotoku do jamy brzusznej oraz zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.

Częstość występowania działań niepożądanych raportowanych dla produktu Androcur zestawiono w poniższej tabeli. Częstości występowania zdefinowano jako: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 i < 1/10), niezbyt często (1/1,000 i < 1/100), rzadko ( 1/10,000 i < 1/1,000).

Działania niepożądane raportowane wyłącznie po wprowadzeniu produktu na rynek oraz działania, dla których częstości nie można określić, zostały wymienione w kolumnie oznaczonej „częstość nieznana”

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

 

Nowotwory łagodne, złośliwe (i nieokreślone u mężczyzn)

 

 

 

 

 

łagodne oraz złośliwe

nowotwory wątroby

(mężczyźni)* )

 

oponiak §, * )

łagodne oraz złośliwe nowotwory wątroby (kobiety) * )

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

         

anemia (mężczyźni)* )

Zaburzenia układu immunologicznego

     

reakcje nadwrażliwości

(mężczyźni)

 

reakcje nadwrażliwości (kobiety)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała (mężczyźni)

     

zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała (kobiety)

Zaburzenia psychiczne

spadek libido (mężczyźni), zaburzenia wzwodu(mężczyźni)

nastroje depresyjne (mężczyźni), niepokój ruchowy(przejściowo)(mężczyźni)

     

spadek / wzrost libido (kobiety), nastroje depresyjne (kobiety), niepokój ruchowy (przejściowo)(kobiety)

Zaburzenia naczyniowe

         

zaburzenia zakrzepowozatorowe * ) ** )

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

duszność (mężczyźni)* )

     

duszność (kobiety) * )

Zaburzenia

żołądka i jelit

         

krwotok do jamy brzusznej * )

Zaburzenia

wątroby i dróg żółciowych

 

toksyczne działanie na wątrobę, w tym żółtaczka, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby (mężczyźni)* )

     

toksyczne działanie na wątrobę, w tym żółtaczka, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, (kobiety)* )

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

wysypka (mężczyźni)

   

wysypka (kobiety)

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

         

osteoporoza (mężczyźni)

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

odwracalne zahamowanie spermatogenezy (mężczyźni)

ginekomastia (mężczyźni)

     

zahamowanie owulacji (kobiety), tkliwość piersi (kobiety), plamienie miesiączkowe

(kobiety)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

zmęczenie (mężczyźni), uderzenia gorąca (mężczyźni), potliwość (mężczyźni)

     

zmęczenie (kobiety)

§)  Patrz punkt Przeciwwskazania

* ) Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

** ) Związek przyczynowy z produktem Androcur nie został ustalony.

U kobiet , podczas leczenia skojarzonego dochodzi do zahamowania owulacji, co prowadzi do powstania stanu niepłodności.

Jeżeli chodzi o niezbędne dodatkowe stosowanie produktu Diane-35, należy zapoznać się z uwagami na temat działań niepożądanych zawartymi w informacji na temat tego produktu.

U mężczyzn, w trakcie leczenia produktem Androcur dochodzi do tłumienia popędu seksualnego i potencji oraz zahamowania czynności gonad. Zmiany te są odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Produkt Androcur hamuje spermatogenezę w ciągu kilku tygodni stosowania w wyniku działania antyandrogennego i antygonadotropowego. Stopniowy powrót spermatogenezy następuje w ciągu kilku miesięcy po zaprzestaniu stosowania leku.

U mężczyzn podawanie produktu Androcur może wywoływać ginekomastię (czasem połączoną z tkliwością brodawek sutkowych), która na ogół ustępuje po odstawieniu leku.

Podobnie jak w przypadku innych leków antyandrogenowych, długotrwały stan pozbawienia androgenów, jaki występuje podczas stosowania produktu Androcur może prowadzić do rozwoju osteoporozy u mężczyzn.

Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn obserwowano oponiaki, których występowanie kojarzono z długotrwałym (kilka lat) stosowaniem produktu Androcur w dawce 25 mg i większej.

Do opisu działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednie terminy MedDRA. Nie wymieniono synonimów ani stanów pokrewnych, jednak należy je również wziąć pod uwagę.

Androcur - ciąża i karmienie piersią

Produkt Androcur jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w trakcie karmienia piersią. W badaniu z udziałem 6 kobiet, które otrzymały pojedynczą dawkę doustną 50 mg cyproteronu octanu, 0,2% dawki przeniknęło do mleka.

Androcur - prowadzenie pojazdów

Należy zwrócić uwagę pacjentom wykonującym prace wymagające znacznego skupienia uwagi (np. kierowców, operatorów maszyn), że stosowanie produktu Androcur może prowadzić do występowania uczucia nadmiernego zmęczenia i zmniejszenia witalności oraz może upośledzać zdolność koncentracji.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Androcur - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cyproteroni acetas

  Dostępne opakowania
  Androcur

  Androcur

  tabletki - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,05 g
  BAYER PHARMA AG
  51,00 zł
  Androcur

  Androcur

  tabletki - 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) - 0,05 g
  BAYER PHARMA AG
  106,14 zł
  Powiązane artykuły
  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Lek przeciwgrzybiczy w leczeniu raka prostaty

  Jak wskazują najnowsze wyniki badań, itrakonazol - doustny lek przeciwgrzybiczy, stosowany głównie w leczeniu grzybicy paznokci, hamuje rozwój raka prostaty i odwleka konieczność chemioterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem. Działanie itrakonazolu Lek...

  Łysienie - budowa włosa, wzrost i utrata włosów, przyczyny, rodzaje, diagnoza, leczenie

  Łysiejesz? Możesz być zagrożony ryzykiem wystąpienia raka prostaty

  Łysiejesz? Możesz być zagrożony ryzykiem wystąpienia raka prostaty

  Jeśli twoja głowa zaczyna przypominać świecące jajo - miej świadomość, że w przyszłości może ci grozić rak prostaty. Mężczyźni, którzy przed 45 rokiem życia łysieją w specyficzny sposób, znacznie częściej są atakowani przez ten złośliwy nowotwór, twierdzi...

  Niedoczynność tarczycy - objawy, przyczyny, leczenie, zapobieganie

  'Brudne' łokcie i kolana mogą świadczyć o chorej tarczycy

  'Brudne' łokcie i kolana mogą świadczyć o chorej tarczycy

  Tarczyca to niewielki gruczoł, który odpowiada za prawidłowe działanie całego organizmu. Kiedy szwankuje nasze ciało wysyła nam sygnały, które często trudno skojarzyć. Wiele chorób może objawiać się zmianami skórnymi. Objawy nadczynności tarczycy O...

  Badania przesiewowe

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Rola testów przesiewowych Regularne badania przesiewowe to najlepsze, co może zrobić mężczyzna dla swojego zdrowia. Umożliwiają one wczesne wykrycie rozmaitych chorób - jeszcze w momencie, w którym nie dają one charakterystycznych objawów, więc szanse...