Aminomix 1 Novum

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wlewów dożylnych
Dawka
-
Ilość
4 wor.a 1,5l
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aminomix 1 Novum - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Aminomix 1 Novum - opis

Aminomix 1 Novum jest wskazany do stosowania w celu pokrycia dziennego zapotrzebowania na azot (aminokwasy), glukozę, elektrolity i płyny u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 2 lat, wymagających żywienia pozajelitowego (tj. wtedy, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane).

Aminomix 1 Novum - skład

Aminomix 1 Novum zawiera roztwór aminokwasów oraz roztwór węglowodanów w połączeniu z elektrolitami, w dwukomorowym worku, w stosunku objętościowym 1:1.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

 

Roztwór

Roztwór

Gotowy roztwór

Substancje czynne

aminokwasów 500 ml

węglowodanów 500 ml

po zmieszaniu 1000 ml

izoleucyna

2,50 g

 

2,50 g

leucyna

3,70 g

 

3,70 g

lizyny chlorowodorek co odpowiada lizynie

4,125 g 3,30 g

 

4,125 g 3,30 g

metionina

2,15 g

 

2,15 g

fenyloalanina

2,55 g

 

2,55 g

treonina

2,20 g

 

2,20 g

tryptofan

1,00 g

 

1,00 g

walina

3,10 g

 

3,10 g

arginina

6,00 g

 

6,00 g

histydyna

1,50 g

 

1,50 g

glicyna

5,50 g

 

5,50 g

seryna

3,25 g

 

3,25 g

tyrozyna

0,20 g

 

0,20 g

tauryna

0,50 g

 

0,50 g

alanina

7,00 g

 

7,00 g

prolina

5,60 g

 

5,60 g

sodu glicerofosforan uwodniony

4,59 g

 

4,59 g

kwas octowy lodowaty

4,50 g

 

4,50 g

potasu wodorotlenek

1,981 g

 

1,981 g

kwas solny 25%

1,47 ml

 

1,47 ml

glukoza jednowodna co odpowiada glukozie bezwodnej

 

220,00 g 200,00 g

220,00 g 200,00 g

sodu chlorek

 

1,169 g

1,169 g

wapnia chlorek dwuwodny

 

0,294 g

0,294 g

magnezu chlorek sześciowodny

 

0,61 g

0,61 g

cynku chlorek

 

0,00545 g

0,00545 g

Elektrolity:

Na + 50 mmol/l

K + 30 mmol/l

Ca ++ mmol/l

Mg ++ mmol/l

Zn ++ mmol/l

Cl - mmol/l

octan - mmol/l

glicerofosforan - mmol/l

aminokwasy ogółem 50 g

zawartość azotu ogółem 8 g

wartość energetyczna pozabiałkowa 800 kcal

wartość energetyczna całkowita 1000 kcal

osmolalność 1826-2018 mOsm/kg wody

osmolarność 1779 mOsm/l

zdolność zobojętniania (po zmieszaniu) 18,0-33,0 mmol NaOH/l

pH (po zmieszaniu) 5,5-6,0

Aminomix 1 Novum - dawkowanie

Infuzja do żył centralnych.

Dawkę należy ustalić zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta na aminokwasy, węglowodany, elektrolity i płyny oraz z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta (stan odżywienia i nasilenie katabolizmu, spowodowane przez określone zaburzenie).

Zaleca się uzupełnianie energii poprzez podawanie emulsji tłuszczowych.

Należy rozpoczynać infuzję z szybkością poniżej docelowej, a następnie zwiększać ją do zalecanej szybkości infuzji w ciągu 2 do 3 dni.

Dorośli pacjenci (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 14 lat Zalecana dawka (jeśli nie zalecono inaczej) to 20 ml na kg masy ciała/dobę, w tym: aminokwasy: 1,0 g na kg mc./dobę; glukoza: 4,0 g na kg mc./dobę; co stanowi 1400 ml/dobę u pacjenta o masie ciała 70 kg.

Maksymalna szybkość infuzji: 1,25 ml na kg mc./godz., co odpowiada 0,06 g aminokwasów i 0,25 g glukozy na kg mc./godz.

Maksymalna dawka dobowa: 30 ml na kg mc./dobę, co odpowiada 1,5 g aminokwasów i 6,0 g glukozy na kg mc./dobę; co stanowi 2100 ml u pacjenta o masie ciała 70 kg (czyli 105 g aminokwasów i 420 g glukozy u pacjenta o masie ciała 70 kg).

Należy stosować ogólne zasady stosowania i zalecenia dotyczące dawkowania węglowodanów, a także wytyczne dotyczące uzupełniania płynów.

W prawidłowych warunkach metabolicznych całkowita podaż węglowodanów powinna być ograniczona do 300 - 400 g/dobę. Ograniczenie wynika z osiągnięcia maksymalnej szybkości utleniania. Jeżeli dawkowanie to zostanie przekroczone, występują działania niepożądane, np. zwyrodnienie tłuszczowe wątroby. W warunkach upośledzonego metabolizmu, np. w metabolizmie poimmunizacyjnym, w stanie niedotlenienia lub niewydolności narządu, dawkę dobową należy zmniejszyć do 200 - 300 g (co odpowiada 3 g/kg masy ciała). Indywidualne dostosowanie dawki wymaga odpowiedniego monitorowania pacjenta.

Należy ściśle przestrzegać następujących ograniczeń dawkowania glukozy u dorosłych pacjentów: 0,25 g/kg mc./godz. i do 6,0 g/ kg mc./dobę.

Podczas podawania roztworów węglowodanów o dowolnym stężeniu zaleca się monitorowanie stężeń glukozy w surowicy. Aby uniknąć przedawkowania, zwłaszcza gdy stosowane są wyższe stężenia roztworów, zaleca się używanie pompy infuzyjnej do podawania produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat

Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci dotyczą wartości średnich i zostały podane jedynie w celach orientacyjnych. Dawkowanie musi być dostosowane indywidualnie, w zależności od wieku, stanu rozwoju oraz określonego zaburzenia.

Dawka dobowa u dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

- 25 ml/kg mc., co odpowiada 1,25 g aminokwasów oraz 5 g glukozy/kg mc./dobę. Dawka dobowa u dzieci w wieku od 5 do 14 lat:

- 20 ml/kg mc., co odpowiada 1,0 g aminokwasów oraz 4,0 g glukozy/kg mc.

Maksymalna szybkość infuzji: 1,25 ml/kg mc./godz., co odpowiada 0,06 g aminokwasów oraz 0,25 g glukozy/kg mc./godz.

Nie przeprowadzono badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność produktu leczniczego Aminomix 1 Novum u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia

Do krótkiego i średnio długiego żywienia pozajelitowego, jeśli Aminomix 1 Novum jest stosowany jako jedyny roztwór do żywienia pozajelitowego, w zależności od stanu pacjenta oraz stopnia katabolizmu i zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Od początku stosowania żywienia pozajelitowego należy rozważyć dodatkową podaż tłuszczu, witamin i pierwiastków śladowych.

Jeżeli żywienie doustne lub dojelitowe jest niewystarczające lub niemożliwe, roztwór można podawać przez dłuższy czas w tych samych wskazaniach, jeśli zapewni się dodatkową podaż tłuszczów, witamin i pierwiastków śladowych.

Aminomix 1 Novum - środki ostrożności

W przypadku trwania infuzji krócej niż 24 godziny, szybkość infuzji należy zwiększać stopniowo w pierwszej godzinie i stopniowo zmniejszać w ostatniej godzinie, aby uniknąć nagłych zmian stężenia cukru we krwi.

Indywidualne dostosowanie dawkowania jest konieczne u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek lub nadnerczy, czy też niewydolnością serca lub płuc.

Podczas stosowania żywienia pozajelitowego należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, stężenie elektrolitów w surowicy, równowagę kwasowo-zasadowa, równowagę płynów i morfologię krwi. Jeśli stężenie glukozy we krwi znacznie wzrośnie, należy przerwać infuzję i w razie konieczności leczyć hiperglikemię.

Należy regularnie i częściej niż zwykle przeprowadzać kontrole kliniczne i laboratoryjne, zwłaszcza u pacjentów:

- z zaburzeniami metabolizmu aminokwasów,

- z niewydolnością wątroby (z uwagi na ryzyko wystąpienia po raz pierwszy lub zaostrzenia istniejących zaburzeń neurologicznych związanych z dużym stężeniem amoniaku we krwi),

- z niewydolnością nerek, zwłaszcza w przypadkach uprzednio istniejącej hiperkaliemii, jeżeli istnieją czynniki ryzyka wystąpienia lub zaostrzenia kwasicy metabolicznej oraz w hiperazotemii wynikającej z zaburzeń wydalania nerkowego,

- z cukrzycą (glikemia, cukromocz, ketonuria, dawkowanie insuliny),

- z istniejącą kwasicą mleczanową i zwiększoną osmolarnością surowicy.

Podczas długotrwałego stosowania (kilka tygodni) należy ściśle kontrolować morfologię krwi i czynniki krzepnięcia.

Dzieci i młodzież

Dawkowanie należy dostosować do wieku pacjenta, jego stanu odżywienia i rodzaju zaburzenia, a w razie konieczności należy dodatkowo podać białko, doustnie lub pozajelitowo.

Podczas stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku powyżej 2 lat, należy zastosować taką wielkość opakowania produktu leczniczego, która pozwoli na pokrycie dziennego zapotrzebowania. Należy stosować Aminomix 1 Novum w połączeniu z innymi produktami leczniczymi, które zapewnią dostarczenie dodatkowej energii, witamin i pierwiastków śladowych. W celu uzupełnienia niedoborów należy stosować produkty lecznicze pediatryczne.

Aminomix 1 Novum - przedawkowanie

W przypadku nieodpowiedniego dawkowania mogą wystąpić objawy hiperglikemii, nadmiernego nawodnienia, hiperosmolarności oraz zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej. Tak jak w przypadku innych roztworów zawierających aminokwasy, infuzja z szybkością większą niż zalecana może powodować dreszcze, nudności, wymioty oraz zwiększoną utratę aminokwasów przez nerki. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast przerwać infuzję lub kontynuować ją ze zmniejszoną szybkością.

W przypadku wystąpienia hiperkaliemii zaleca się podanie w infuzji 200 do 500 ml 10% roztworu glukozy, z dodatkiem 1 do 3 jednostek niezmodyfikowanej insuliny na 3 do 5 g glukozy. W przypadku niepowodzenia wszelkich prób, zaleca się podanie roztworów zawierających kationy wiążące potas. W bardzo rzadkich przypadkach może okazać się niezbędne zastosowanie dializy.

Aminomix 1 Novum - przeciwwskazania

Aminomix 1 Novum jest przeciwwskazany do stosowania w następujących przypadkach:

- wrodzone wady metabolizmu aminokwasów,

- ciężka niewydolność wątroby,

- ciężka niewydolność nerek, bez możliwości zastosowania hemodializy, hemofiltracji lub hemodiafiltracji,

- hiperkaliemia, hipernatremia,

- niestabilny metabolizm (np. nasilony katabolizm, niestabilna cukrzyca, nieokreślony stan śpiączki),

- ciężka hiperglikemia oporna na insulinę, ze słabą tolerancją glukozy pomimo podawania dużych dawek insuliny,

- nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Ogólne przeciwwskazania dotyczące żywienia pozajelitowego:

- niestabilne, zagrażające życiu stany układu krążenia (zapaść i wstrząs),

- niewystarczający dopływ tlenu do komórek (hipoksja) lub kwasica metaboliczna,

- nadmierne nawodnienie/przeciążenie płynami i (lub) ostry obrzęk płuc,

- niewyrównana niewydolność mięśnia sercowego/zastoinowa niewydolność serca.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać istniejącą hiponatremię.

Ze względu na skład roztworu aminokwasów nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Aminomix 1 Novum u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Aminomix 1 Novum - działania niepożądane

Podczas właściwego stosowania produktu leczniczego Aminomix 1 Novum nie zaobserwowano występowania działań niepożądanych.

Mogą wystąpić działania niepożądane, które nie są związane bezpośrednio z produktem leczniczym, ale ogólnie z żywieniem pozajelitowym, zwłaszcza na początku leczenia.

 

Często

 ≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często ≥ 1/1000 do < 1/100

Rzadko

 ≥ 1/10000 do < 1/1000

Zaburzenia żołądka i jelit

 

nudności, wymioty

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

ból głowy, dreszcze, gorączka

 

 

Aminomix 1 Novum - ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Aminomix 1 Novum u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Nie przeprowadzono badań dotyczących toksycznego wpływu produktu leczniczego Aminomix 1 Novum na reprodukcję i rozwój u zwierząt. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Aminomix 1 Novum można podawać kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią wyłącznie po starannym rozważeniu konieczności podjęcia tego leczenia.

Aminomix 1 Novum - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Aminomix 1 Novum

  Aminomix 1 Novum

  roztwór do wlewów dożylnych - 4 wor.a 1,5l
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Aminomix 1 Novum

  Aminomix 1 Novum

  roztwór do wlewów dożylnych - 4 wor.a 2l
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Aminomix 1 Novum

  Aminomix 1 Novum

  roztwór do wlewów dożylnych - 6 wor.a 1l
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Aminomix 1 Novum

  Aminomix 1 Novum

  roztwór do wlewów dożylnych - 4 wor.a 1,5l
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Aminomix 1 Novum

  Aminomix 1 Novum

  roztwór do wlewów dożylnych - 6 wor.a 1l
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Aminomix 1 Novum

  Aminomix 1 Novum

  roztwór do wlewów dożylnych - 4 wor.a 2l
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Co miesiąc milion pacjentów szuka tu pomocy

  Co miesiąc milion pacjentów szuka tu pomocy

  Już ponad milion chorych miesięcznie korzysta z serwisu KtoMaLek.pl, by sprawdzić dostępność i zarezerwować swoje leki w najbliższych aptekach. Portal stał się szczególnie przydatny dla osób przewlekle chorych, które przyjmują leki trudno dostępne, a...

  Choroby genetyczne - klasyfikacja

  Odżywki dla dzieci cierpiących na choroby rzadkie

  Odżywki dla dzieci cierpiących na choroby rzadkie

  Nowa ustawa refundacyjna ma zmienić sposób refundowania preparatów dla dzieci cierpiących na choroby rzadkie. Rodzice obawiają się, że będą musieli do nich dopłacać, lecz resort zdrowia zapewnia, że odżywki wymagane w diecie eliminacyjnej będą dostępne...

  Niezbędnik pacjenta

  Chorzy na EB walczą o refundację opatrunków

  Chorzy na EB walczą o refundację opatrunków

  Zgodnie z zapowiedziami producent opatrunków stosowanych w leczeniu Epidermolysis Bullosa (w skrócie EB) przekazał już pierwsze 1000 plastrów dla najbardziej potrzebujących pacjentów. To reakcja na drastyczny wzrost cen i doraźna pomoc. Chorzy i ich rodziny...

  Rozszerzanie diety

  Grymaszenie przy jedzeniu

  Grymaszenie przy jedzeniu

  Dziecko w czasie obiadu Jeśli twoje dziecko jest wybredne, a podczas każdego posiłku musisz namawiać je, by przełknęło choćby kilka kęsów, pora posiłków z pewnością nie należy do twoich ulubionych momentów w ciągu dnia.

  Drugi rok życia dziecka

  Kreskówki mają zły wpływ na dzieci!

  Kreskówki mają zły wpływ na dzieci!

  Jak ważne dla obecnego i przyszłego zdrowia dzieci jest prawidłowe odżywianie, wie chyba każdy rodzic. Większość z nich, tych bardziej odpowiedzialnych, stara się świadomie układać dietę maluchów i przekonywać je do spożywania urozmaiconych, wartościowych...

  Karmienie piersią - zalety, pierwsze karmienie, ułożenie matki i dziecka, czas karmienia, odstawienie

  Karmienie piersią dziecka (WIDEO)

  Karmienie piersią dziecka (WIDEO)

  Zalety karmienia dziecka piersią Badania dowodzą, że lepiej karmić mlekiem matki niż mlekiem modyfikowanym. Aby zapewnić dziecku optymalny wzrost i rozwój, należy karmić dziecko do końca 6. miesiąca życia. Niektóre dzieci potrzebują rozszerzenia diety...