Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań
Dawka
3,75 mcg HA
Ilość
50 fiol.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - opis

Profilaktyka grypy w sytuacji oficjalnie ogłoszonej pandemii. Pandemiczna szczepionka przeciw grypie powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami (patrz punkt 4.2 i 5.1).

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - skład

Po zmieszaniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający antygen* odpowiadający:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) wariant szczepu (NIBRG-14) 3,75 mikrograma**

* namnażany w zarodkach kurzych

** hemaglutynina

Szczepionka odpowiada zaleceniom WHO i decyzji UE dotyczącym pandemii.

Adiuwant AS03 zawierający skwalen (10,69 miligrama), DL-α-tokoferol (11,86 miligrama) i polisorbat 80 (4,86 miligrama).

Po zmieszaniu 1 fiolki zawiesiny z 1 fiolką emulsji powstaje opakowanie wielodawkowe. Liczba dawek na fiolkę patrz punkt 6.5.

Substancje pomocnicze: szczepionka zawiera 5 mikrogramów tiomersalu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - dawkowanie

Dawkowanie

Osoby nie szczepione wcześniej szczepionką Prepandrix lub Prepandemiczna szczepionka przeciw grypie (H5N1) (rozszczepiony wirion) inaktywowana, z adiuwantem produkcji GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 µg

Dorośli w wieku od 18 lat:

Jedna dawka 0,5 ml w wybranym dniu.

Drugą dawkę 0,5 ml należy podać co najmniej trzy tygodnie po pierwszej dawce.

W oparciu o bardzo ograniczone dane przyjmuje się, że dorośli w wieku > 80 lat moga wymagać podwójnej dawki Adjupanrix w wybranym dniu i kolejnej podwójnej dawki po co najmniej trzech tygodniach aby wywołać odpowiedź immunologiczną (patrz punkt 5.1).

Osoby szczepione wcześniej jedną lub dwiema dawkami szczepionki Prepandrix lub Prepandemiczna szczepionka przeciw grypie (H5N1) (rozszczepiony wirion) inaktywowana, z adiuwantem produkcji GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 µg zawierającej hemaglutyninę pochodzącą z innego kladu tych samych podtypów wirusa co wirus grypy powodujący pandemię:

Dorośli w wieku od 18 lat: jedna dawka 0,5 ml w wybranym dniu.

Dzieci

Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania oraz immunogenności po podaniu Adjupanrix oraz po podaniu połowy dawki szczepionki (tj. 1,875 µg HA oraz połowa dawki adiuwantu AS03) w dniach 0 i 21 dzieciom w wieku od 3 do 9 lat. Patrz punkty 4.8 i 5.1.

Brak danych dotyczących dzieci w wieku poniżej 3 lat oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.

Dalsze informacje, patrz punkt 4.4 i 5.1.

Sposób podawania

Szczepienie należy wykonywać poprzez wstrzyknięcie domięśniowe.

W przypadku podawania podwójnej dawki, każdą dawkę należy podawać w przeciwległe kończyny, najlepiej w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda (zależnie od masy mięśnia).

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność przy podawaniu szczepionki osobom ze znaną nadwrażliwością (inną, niż reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną, którąkolwiek z substancji pomocniczych, tiomersal lub zanieczyszczenia (białko jaj, białko kurze, owalbuminę, formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu).

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia i nadzoru medycznego w razie rzadko występującej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

U pacjentów z ciężką chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją szczepienie należy przełożyć, jeśli pozwala na to sytuacja w czasie pandemii.

Adjupanrix nie wolno w żadnym wypadku podawać donaczyniowo. Nie ma danych dotyczących podania podskórnego, dlatego pracownicy ochrony zdrowia powinni ocenić korzyści i potencjalne ryzyko wynikające z podawania szczepionki osobom ze stwierdzoną trombocytopenią lub innymi zaburzeniami krwi, co mogłoby stanowić przeciwwskazanie do podania domięśniowego, o ile potencjalna korzyść przeważa nad ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionek z adiuwantem AS03 przed lub po innych typach szczepionek przeciw grypie przeznaczonych do stosowania prepandemicznego lub w czasie pandemii.

Odpowiedź poszczepienna u pacjentów z endogenną lub jatrogenną immunosupresją może być osłabiona.

Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie wystąpić u wszystkich zaszczepionych (patrz punkt

5.1).

Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i immunogenności pochodzące z badań klinicznych po podaniu Adjupanrix dzieciom w wieku od 3 do 9 lat oraz nie ma dostępnych danych pochodzących z badań klinicznych u dzieci w wieku poniżej 3 lat lub u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - przeciwwskazania

Wcześniejsze występowanie reakcji anafilaktycznej (tzn. zagrażającej życiu) po którymkolwiek ze składników lub śladowych ilościach zanieczyszczeń (np. białko jaj, białko kurze, owalbuminę, formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu) zawartych w szczepionce. Jednak w

warunkach pandemii, podanie szczepionki może być, mimo wszystko wskazane pod warunkiem, że sprzęt do resuscytacji jest łatwo dostępny w razie potrzeby.

Patrz punkt 4.4.

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - działania niepożądane

Badania kliniczne

Poniżej podane są działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych ze szczepionką modelową „mock-up vaccine” (więcej informacji na temat szczepionek modelowych, patrz punkt 5.1)

W badaniach klinicznych oceniono częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej u około 5 000 pacjentów w wieku 18 lat i powyżej, którzy otrzymali szczepionki zawierające w swoim składzie przynajmniej 3,75 mikrograma HA/AS03.

Zgłaszane działania niepożądane wymienione są według częstości ich występowania, jak następuje:

Bardzo często ( ≥ 1/10)

Często ( ≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często ( ≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko ( ≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: limfadenopatia

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy

Niezbyt często: parastezje, senność, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: objawy żołądkowo-jelitowe (takie jak biegunka, wymioty, ból brzucha, nudności)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wybroczyny w miejscu wstrzyknięcia, wzmożona potliwość

Niezbyt często: świąd, wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: stwardnienie, obrzęk, ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, zmęczenie

Często: dreszcze, objawy grypopodobne, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak: wzmożone ocieplenie, świąd)

Niezbyt często: złe samopoczucie

Dzieci w wieku od 3 do 9 lat

W badaniu klinicznym oceniano reaktogenność u dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz w wieku od 6 do 9 lat, które otrzymały dwie dawki dla osób dorosłych (tj. 0,5 ml) lub dwie połowy dawki dla osób dorosłych (tj. 0,25 ml) Adjupanrix w odstępie 21 dni.

Różnice w częstości występowania działań niepożądanych po podaniu połowy dawki dla osób dorosłych lub po podaniu pełnej dawki dla osób dorosłych obserwowano po podaniu każdej z dawek. Jednakże podanie drugiej połowy dawki dla osób dorosłych lub drugiej dawki dla osób dorosłych nie spowodowało zwiększenia reaktogenności, z wyjątkiem poziomów występowania zaburzeń ogólnych, które pojawiały się częściej po podaniu drugiej dawki dla osób dorosłych. Częstość występowania następujących działań niepożądanych na dawkę wyglądała nastęująco:

Działanie niepożądane

3-5 lat

6-9 lat

Połowa dawki dla osób dorosłych

Dawka dla osób dorosłych

Połowa dawki dla

osób dorosłych

Dawka dla osób dorosłych

Stwardnienie

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Ból

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Zaczerwienienie

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Obrzęk

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Gorączka (> 38°C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Gorączka (> 39°C)

-   Częstość na dawkę

-   Częstość na osobę

2,0%

3,9%

5,2%

10,2%

0%

0%

7,1%

14,3%

Senność

7,9%

13,4%

Bd

Bd

Drażliwość

7,9%

18,6%

Bd

Bd

Utrata apetytu

6,9%

16,5%

Bd

Bd

Drgawki

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

Bd – brak danych

Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania po wprowadzeniu do obrotu

Nie ma danych dotyczących podawania Adjupanrix pochodzących z monitorowania bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu.

Szczepionka z adiuwantem AS03 zawierająca 3,75µg HA pochodzącej z A/California/7/2009 (H1N1)

Podczas monitorowania bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającą 3,75 µg HA otrzymanej z A/California/7/2009 (H1N1), zgłaszano następujące działania niepożądane)

Zaburzenia układu immunologicznego Anafilaksja, reakcje alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego

Drgawki gorączkowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk naczynioruchowy, uogólnione reakcje skórne, pokrzywka

Triwalentne szczepionki stosowane w okresie międzypandemicznym

Dodatkowo w trakcie monitorowania bezpieczeństwa stosowania sezonowych trójwalentnych szczepionek przeciw grypie zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Rzadko :

Neuralgia, przejściowa trombocytopenia

Bardzo rzadko :

Zapalenie naczyń krwionośnych z przejściowym zajęciem nerek

Choroby neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu i zespół Guillain-Barré.

Niniejszy produkt leczniczy zawiera tiomersal (związek organiczny rtęci) jako środek konserwujący, co może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - ciąża i karmienie piersią

Aktualnie brak jest danych dotyczących stosowania szczepionki Adjupanrix w okresie ciąży.

Szczepionka z adiuwantem AS03 zawierająca hemaglutyninę (HA) pochodzącą z wariantu szczepu H1N1v została podana kobietom w każdym trymestrze ciąży. Informacje dotyczące rozwiązania ciąży pochodzące od więcej niż 200 000 kobiet, które zostały zaszczepione w czasie ciąży, są obecnie ograniczone. Nie było dowodów wskazujących na zwiększone ryzyko niepomyślnego rozwiązania w przypadku ponad 100 ciąż, które były monitorowane w badaniu klinicznym.

Badania na zwierzętach przeprowadzone z zastosowaniem szczepionki Adjupanrix nie potwierdzają toksycznego wpływu na rozrodczość (patrz punkt 5.3).

Dane pochodzące od ciężarnych kobiet, które zaszczepiono inną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie sezonowej bez adiuwantu nie wskazują na występowanie zniekształceń oraz toksycznego wpływu na płód lub rozwój pourodzeniowy.

Zastosowanie szczepionki Adjupanrix w czasie ciąży może zostać rozważone, jeżeli uważa się je za konieczne, biorąc pod uwagę oficjalne zalecenia.

Adjupanrix można stosować w okresie laktacji.

Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1 - prowadzenie pojazdów

Niektóre z objawów wymienionych w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Influenza vaccine (whole virion, inactiv.)

  Dostępne opakowania
  Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1

  Adjupanrix szczep.p/grypie H5N1

  zawiesina do wstrzykiwań - 50 fiol.a 2,5ml - 3,75 mcg HA
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Leczenie grypy

  Śmiercionośna aspiryna

  Statystyki prowadzone na przestrzeni lat udowadniają, że aspiryna może być przyczyną licznych zgonów w czasie trwania epidemii grypy. Dlatego lekarze ostrzegają przed zażywaniem dużych dawek aspiryny, szczególnie przy trwającej pandemii świńskiej grypy....

  Newsy - leki i suplementy

  Szansa na lek przeciw wirusom

  Naukowcy z Medical Research Council w Cambridge odkryli tajniki mechanizmu działania układu odpornościowego. Wykorzystanie nowej wiedzy może doprowadzić do stworzenia leku, dzięki któremu infekcje wirusowe przejdą do historii... Dotychczasowy stan...

  Leczenie grypy

  Leki na grypę

  Leki na grypę

  Leki antygrypowe, działające nie tylko objawowo, ale głównie przyczynowo, to leki przeciwwirusowe. Niestety, najczęściej pojawiamy się  u lekarza zbyt późno, by mogły skutecznie zadziałać. Leki przeciwwirusowe, czyli zwalczające wirusy, muszą być podane...

  Koronawirus

  Koronawirus SARS-CoV-2 mutuje. Co to oznacza? (WIDEO)

  Koronawirus SARS-CoV-2 mutuje. Co to oznacza? (WIDEO)

  Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. Co takiego jest w tym patogenie, że tak trudno stworzyć lek czy szczepionkę, która powstrzyma jego rozprzestrzenianie się? Koronawirus SARS-CoV-2 należy do grupy wirusów RNA, które łatwo ulegają mutacjom, a więc...