Acix 250

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,25 g
Ilość
10 fiol.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Acix 250 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Acix 250 - ulotka preparatu

Acix 250 - opis

- Opryszczkowe zapalenie mózgu.

- Ciężkie pierwotne zakażenia wirusem opryszczki (Herpes simplex) narządów płciowych.

- Ospa wietrzna, półpasiec (zakażenia wirusem Varicella-zoster).

- Zakażenia skóry i błon śluzowych, wywołane wirusem opryszczki u osób z wrodzonym upośledzeniem odporności lub z wtórnymi zaburzeniami odporności podczas leczenia immunosupresyjnego lub cytostatycznego.

- Zapobieganie zakażeniom wirusem opryszczki pospolitej u osób ze zmniejszoną odpornością, np. podczas intensywnego leczenia immunosupresyjnego.

- Zakażenie wirusem opryszczki u noworodków.

Acix 250 - skład

ACIX 250 1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru (Aciclovirum) w postaci soli sodowej acyklowiru (274,4 mg). W 1 fiolce znajduje się 24,4 mg sodu.

Acix 250 - dawkowanie

Dawkowanie

Dawka acyklowiru w przeliczeniu na kilogram masy ciała jest taka sama dla wszystkich pacjentów. Dawkę acyklowiru dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat przelicza się na powierzchnię ciała w celu uniknięcia podania za małych dawek.

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek lek podaje się trzy razy na dobę, co 8 godzin.

Niżej przedstawiono zalecane dawkowanie.

Tabela 1. Dorośli, dzieci w wieku powyżej 12 lat, niemowlęta w wieku poniżej 3 miesięcy i noworodki.

a) Pacjenci z prawidłową odpornością

Wskazania

Dawka pojedyncza acyklowiru  (mg/kg mc.)

Dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek (mg/kg mc.)

Średni czas leczenia

(dni)

Pierwotna opryszczka narządów płciowych

5

15

5*

Półpasiec

5

15

5*

Opryszczkowe zapalenie mózgu

10

30

10

Opryszczka noworodków

10

30

10

b) Pacjenci ze zmniejszoną odpornością

Wskazania

Dawka pojedyncza acyklowiru (mg/kg mc.)

Dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek (mg/kg mc.)

Średni czas leczenia

(dni)

Opryszczka

5

15

5*

Ospa wietrzna

10

30

5*

Półpasiec

10

30

5*

* W pojedynczych przypadkach, w zależności od rodzaju i czasu trwania choroby, produkt leczniczy może być podawany dłużej.

Tabela 2. Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat

a) Pacjenci z prawidłową odpornością

Wskazania

Dawka pojedyncza acyklowiru (mg/m2 pc.)

Dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek (mg/m2 pc.)

Średni czas leczenia

(dni)

Pierwotna opryszczka narządów płciowych

250

750

5*

Półpasiec

250

750

5*

Opryszczkowe zapalenie mózgu

500

1500

10

b) Pacjenci ze zmniejszoną odpornością

Wskazania

Dawka pojedyncza acyklowiru (mg/m2 pc.)

Dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek (mg/m2 pc.)

Średni czas leczenia

(dni)

Opryszczka

              250

750

5*

Ospa wietrzna

500

1500

5*

Półpasiec

500

1500

5*

* W pojedynczych przypadkach, w zależności od rodzaju i czasu trwania choroby, produkt leczniczy może być podawany dłużej.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Acyklowir podawany dożylnie w postaci infuzji należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Należy utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu pacjenta.

Tabela 3. Dawkowanie u dorosłych i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek

Klirens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min

Dawkę zalecaną wyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy podawać co 12 godzin.

10 do 25 ml/min

Dawkę zalecaną wyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy podawać co 24 godziny.

0(anuria) do 10 ml/min

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej

(ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) dawkę zalecaną wyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny.

U pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zalecaną wyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny i po cyklu dializy.

Tabela 4. Dawkowanie u niemowląt i dzieci z zaburzeniami czynności nerek

Klirens kreatyniny 

Dawkowanie

25 do 50 ml/min/1,73 m2

Dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy podawać co 12 godzin.

10 do 25 ml/min/1,73 m2

Dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy podawać co 24 godziny.

0 (anuria) do 10 ml/min/1,73 m2

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny.

U pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny i po cyklu dializy.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku 

Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku bardziej prawdopodobne jest wystąpienie niewydolności nerek, zaleca się u nich dokładne monitorowanie czynności nerek. W razie konieczności dawkę produktu ACIX należy modyfikować zgodnie z tabelą 3.

Należy utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu pacjenta.

Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru (np. w trakcie leczenia opryszczkowego zapalenia mózgu) należy kontrolować czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz pacjentów przyjmujących małe ilości płynów.

Sposób podawania

Sporządzony roztwór do infuzji należy podawać w powolnej infuzji dożylnej przez co najmniej 60 minut.

Jeżeli ACIX 250 podaje się za pomocą pompy infuzyjnej, stężenie acyklowiru powinno wynosić 2,5% (25 mg/ml).

Acix 250 - środki ostrożności

Należy utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu pacjenta.

Produkt leczniczy w postaci infuzji dożylnej należy podawać przez 1 godzinę w celu uniknięcia wytrącaniu się acyklowiru w nerkach. Należy unikać szybkiego podawania produktu leczniczego ani nie podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Ryzyko zaburzeń czynności nerek zwiększa się podczas stosowania innych leków nefrotoksycznych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania dożylnej postaci acyklowiru jednocześnie z innymi lekami nefrotoksycznymi.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku

Acyklowir usuwany jest przez nerki, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zmniejszenie dawki. U pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek może być osłabiona, dlatego należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki w tej grupie wiekowej. Ze względu na zwiększone ryzyko neurologicznych działań niepożądanych, u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy uważnie kontrolować, czy nie występują objawy wskazujące na takie działanie acyklowiru. W odnotowanych przypadkach reakcje te ustępowały na ogół po przerwaniu leczenia.

Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie acyklowiru u niektórych pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością może powodować wyselekcjonowanie szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości, mogących nie reagować na dalsze leczenie acyklowirem.

U pacjentów otrzymujących w infuzji dożylnej duże dawki acyklowiru (np. w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu) należy szczególnie uważnie kontrolować czynność nerek. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów odwodnionych lub mających jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

Wartość pH sporządzonego roztworu do infuzji wynosi około 11,0 i dlatego nie należy go podawać doustnie.

Produkt leczniczy zawiera sód, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Produkt leczniczy nie zawiera środków konserwujących. Roztwór należy sporządzać w warunkach aseptycznych, bezpośrednio przed użyciem.

Acix 250 - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Przedawkowanie acyklowiru podanego dożylnie powoduje zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi i następnie niewydolność nerek. Opisywano także objawy ze strony układu nerwowego, w tym splątanie, omamy, pobudzenie, drgawki, śpiączkę. 

Postępowanie

Pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy zatrucia. Hemodializa w znacznym stopniu usuwa acyklowir z krwi i może być rozważana jako metoda postępowania w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania.

Acix 250 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir lub walacyklowir.

Acix 250 - działania niepożądane

Częstość wymienionych działań niepożądanych jest jedynie przybliżona, gdyż w większości przypadków dokładne dane nie są dostepne. Ponadto częstość działań niepożądanych może różnić się zależnie od wskazań. 

W ocenie częstości działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:

bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie wartości wskaźników hematologicznych (niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: ból głowy, zawroty głowy, stan pobudzenia, splątanie, drżenie, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka. 

Objawy te są na ogół przemijające i zwykle stwierdzane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z innymi sprzyjającymi czynnikami.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zapalenie żyły.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty.

Bardzo rzadko: biegunka, ból brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko: przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd, pokrzywka, wysypka (w tym nadwrażliwość na światło). Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy. 

Uważa się, że szybkie zwiększenie steżenia mocznika i kreatyniny we krwi związane jest z maksymalnym stężeniem leku w osoczu i stanem nawodnienia pacjenta. Aby uniknąć takiego działania, sporządzonego roztworu do infuzji nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, ale w powolnej infuzji dożylnej, podawanej przez co najmniej 60 minut. 

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerek. 

Ból nerek może się wiązać z niewydolnością nerek.

Należy odpowiednio nawodnić pacjenta. Zaburzenia czynności nerek ustępują zazwyczaj szybko po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) zmniejszeniu dawki produktu albo jego odstawieniu. W pojedynczych przypadkach może dojść do ostrej niewydolności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: uczucie zmęczenia, gorączka, miejscowe stany zapalne.

Ciężkie miejscowe stany zapalne, prowadzące czasami do martwicy tkanek, mogą wystąpić na skutek nieprawidłowego podania acyklowiru poza naczynie.

Acix 250 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie acyklowiru można rozważać jedynie w przypadku, gdy oczekiwane korzyści stosowania leku u matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu.

Rejestry ciąż z okresu po wprowadzeniu acyklowiru do obrotu przedstawiają dane dotyczące kobiet, które w okresie ciąży otrzymywały acyklowir w jakiejkolwiek postaci farmaceutycznej. Dane te nie wskazują na większą liczbę wad wrodzonych niż w ogólnej populacji. Nie wykazano również, aby któraś z wad wrodzonych była swoista dla acyklowiru ani nie wykazano żadnej spójności w odniesieniu do ich wspólnej przyczyny. 

Karmienie piersią

Po doustnym podaniu acyklowiru w dawce 200 mg pięć razy na dobę stężenie leku w mleku kobiecym było od 0,6 do 4,1-krotnie większe niż stężenie w osoczu. Takie stężenie w mleku matki mogłoby spowodować przyjmowanie acyklowiru przez karmione piersią niemowlę w dawkach do 0,3 mg/kg mc./dobę. Z tego względu zaleca się ostrożność podczas stosowania acyklowiru u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak informacji dotyczących wpływu acyklowiru podawanego dożylnie na płodność u ludzi. U pacjentów z prawidłową liczbą plemników długotrwałe podawanie doustne acyklowiru nie miało klinicznie istotnego wpływu na liczbę plemników, ich ruchliwość i budowę. 

Acix 250 - prowadzenie pojazdów

Acyklowir w postaci infuzji dożylnych podawany jest na ogół pacjentom hospitalizowanym, więc informacja o wpływie produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie ma tu zazwyczaj zastosowania. Ponadto nie ma badań, które oceniałyby wpływ acyklowiru na wykonywanie tych czynności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Aciclovirum

  Jest to substancja przeciwwirusowa skuteczna w zakażeniach wirusami z rodzaju Herpesviridae. Jej mechanizm działania polega na replikacji wirusów opryszczki typu 1 i 2, słabiej wirusa ospy wietrznej i półpaśca, wirusa Epsteina i Barr oraz wirusa cytomegalii. Stosowana jest w postaci infuzji i tabletek w opryszczkach, w postaci maści do oczu, kremów na skórę.

  Dostępne opakowania
  Acix 250

  Acix 250

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol. - 0,25 g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  AIDS - objawy, przebieg, drogi zakażenia

  Skuteczna tabletka na zapobieganie zakażeniom HIV?

  Skuteczna tabletka na zapobieganie zakażeniom HIV?

  Truvada to lek antywirusowy, który pierwotnie stosowano do łagodzenia dolegliwości nosicieli wirusa HIV. W 2012 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków uznała, że środek ten może być też wykorzystany do zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. Po 3 latach...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Opryszczka narządów płciowych - odmiany (WIDEO)

  Opryszczka narządów płciowych - odmiany (WIDEO)

  Rodzaje opryszczki narządów płciowych Jedną z chorób wirusowych skóry i błon śluzowych jest opryszczka narządów płciowych, która często ma charakter przewlekły i lubi powracać, kiedy dochodzi do spadku odporności organizmu. Jeśli chodzi o drogi zakażenia...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Opryszczka występująca na narządach płciowych

  Opryszczka występująca na narządach płciowych

  Zdjęcie narządów płciowych z opryszczką Zmiany skórne występują zazwyczaj w postaci drobnych grudek i pęcherzyków.

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Wyleczalność opryszczki narządów płciowych (WIDEO)

  Wyleczalność opryszczki narządów płciowych (WIDEO)

  Leczenie opryszczki Kiedy wirus opryszczki przedostanie się do organizmu, nawet po wyeliminowaniu infekcji zawsze w nim pozostaje dając o sobie znać zawsze wtedy, kiedy spada odporność organizmu. Objawy opryszczki mogą uwidaczniać się zarówno na twarzy,...

  Kiła - zakażenie, objawy, leczenie i profilaktyka

  Kiła - wstydliwa choroba. Liczba zakażeń wzrasta

  Kiła - wstydliwa choroba. Liczba zakażeń wzrasta

  Kiła wciąż stanowi temat tabu. Blisko połowa Polaków przyznaje, że nie zabezpiecza się przed chorobami wenerycznymi, a po ryzykowanych kontaktach seksualnych nie bada stanu zdrowia. Tymczasem liczba chorych na syfilis bardzo szybko rośnie. Wzrost zachorowań...

  Zdrowie

  Herpes - jakie choroby u ludzi wywołują herpeswirusy?

  Herpes - jakie choroby u ludzi wywołują herpeswirusy?

  Herpes, czyli herpeswirusy, to patogeny, które pasożytują na zwierzętach i ludziach. Niektóre choroby i dolegliwości wywołane przez nie są dość powszechne. Należy do nich opryszczka wargowa, ospa wietrzna i półpasiec, mononukleoza zakaźna czy cytomegalia....

  Choroby weneryczne - rodzaje, objawy, diagnostyka

  Choroby weneryczne, na które zapadają mężczyźni

  Choroby weneryczne, na które zapadają mężczyźni

  Choroby weneryczne coraz powszechniejsze Choroby weneryczne dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn. Osoby aktywne seksualne mogą się zarazić, nawet jeśli stosują prezerwatywy. Nieleczone choroby mogą prowadzić do utraty płodności i nowotworów. Według...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Diagnostyka opryszczki narządów płciowych

  Diagnostyka opryszczki narządów płciowych

  Opryszczka narządów płciowych jest chorobą przenoszoną drogą płciową, wywoływaną przez wirusa opryszczki pospolitej (herpes simplex virus HSP). Aktywacja wirusa może powodować ból i uczucie dyskomfortu, które negatywnie wpływają na jakość życia. Objawy...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Opryszczka narządów rodnych (WIDEO)

  Opryszczka narządów rodnych (WIDEO)

  Opryszczka narządów płciowych Opryszczka jest jedną z najczęściej pojawiających się chorób narządów płciowych. Jeśli kobieta jest nosicielką wirusa opryszczki jej szanse na urodzenie zdrowego płodu są niewielkie, a do tego może ona zarazić także swoje...

  Jak pozbyć się opryszczki?

  Nanokapsułka lekiem na opryszczkę

  Nanokapsułka lekiem na opryszczkę

  Włoskim naukowcom udało się opracować innowacyjną metodę leczenia opryszczki pospolitej. Odkrytą przez nich substancję chemiczną umieścili w nanokapsułce, którą można zaaplikować bezpośrednio do zainfekowanej wirusem żywej komórki. Wirus opryszczki HHV-1...