Aciclovir Agila

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,025 g/ml
Ilość
10 fiol.a 0,5g
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Aciclovir Agila - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aciclovir Agila - ulotka preparatu

Aciclovir Agila - opis

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej u pacjentów z zaburzoną odpornością oraz w leczeniu początkowych stadiów opryszczki narządów płciowych u pacjentów bez zaburzenia odporności.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów bez zaburzenia odporności, u których należy spodziewać się ciężkiego przebiegu zakażenia.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej u noworodków i u niemowląt w wieku do 3 miesięcy.

Aciclovir Agila - skład

Jeden ml zrekonstytuowanego roztworu do infuzji zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 25 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o objętości 10 ml zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 250 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o objętości 20 ml zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 500 mg acyklowiru.

Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce 24,5 mg sodu.

Aciclovir Agila - dawkowanie

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych

U pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez wirusa opryszczki pospolitej (z wyjątkiem pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu) i u pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 5 mg/kg mc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek.

U pacjentów z zaburzoną odpornością i z zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca oraz u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 10 mg/kg mc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek.

U pacjentów otyłych, którym podaje się dożylnie acyklowir w dawce wyliczonej na podstawie masy ciała, można spodziewać się uzyskania wyższych wartości stężenia leku w osoczu. Z tego powodu u pacjentów otyłych, szczególnie zaś u pacjentów otyłych z zaburzeniem czynności nerek i pacjentów otyłych w podeszłym wieku, należy rozważyć obniżenie dawkowania.

Dawkowanie u dzieci

Dawkę produktu leczniczego Aciclovir Agila u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat wylicza się na podstawie pola powierzchni ciała (pc.).

U dzieci w wieku od 3 miesięcy wzwyż z zakażeniami wywołanymi przez wirusa opryszczki pospolitej (z wyjątkiem pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu) lub z zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 255 mg/m2 pc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek.

U dzieci z zaburzoną odpornością i zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca oraz u dzieci z opryszczkowym zapaleniem mózgu produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 500 mg/m2 pc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek.

Dawkę produktu leczniczego Aciclovir Agila u noworodków i u niemowląt w wieku do 3 miesięcy wylicza się na podstawie masy ciała.

Zalecany schemat dawkowania w przypadku niemowląt leczonych z powodu potwierdzonej lub podejrzewanej opryszczki noworodków zakłada podawanie acyklowiru w dawce 20 mg/kg mc. iv. co 8 godzin przez 21 dni w przypadku postaci rozsianej i postaci z zajęciem OUN albo przez 14 dni w przypadku choroby ograniczonej do skóry i błon śluzowych.

U niemowląt i dzieci z zaburzeniem czynności nerek konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie dawkowania w zależności od stopnia, w jakim czynność nerek jest zaburzona.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

W przypadku osób w podeszłym należy brać pod uwagę możliwość występowania zaburzonej czynności nerek i odpowiednio zmodyfikować dawkowanie.

Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku podawania produktu leczniczego Aciclovir Agila pacjentom z zaburzeniem czynności nerek. Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek modyfikuje się na podstawie wartości klirensu kreatyniny wyrażonego w ml/min w przypadku dorosłych i młodzieży albo w ml/min/1,73 m2 w przypadku niemowląt i dzieci w wieku poniżej 13 lat. Sugeruje się modyfikowanie dawkowania w podany niżej sposób.

Modyfikacja dawkowania u dorosłych i młodzieży:

Kilrens kreatyniny

Dawkowanie

 25 do 50 ml/min

Dawkę zaleconą powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy podawać co 12 godzin.

 10 do 25 ml/min

Dawkę zaleconą powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy podawać co 24 godziny.

 0 (bezmocz) do 10 ml/min

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO) dawkę zaleconą powyżej (5 lub

10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godzin.

U pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zaleconą powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godzin po dializie.

 

 Modyfikacja dawkowania u niemowląt i dzieci:

Kilrens kreatyninyDawkowanie

25 do 50 ml/min/1,73m2 Dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy podawać co 12 godzin.

10 do 25 ml/min/1,73m2 Dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy podawać co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min/1,73m2 U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO) dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny.

U pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny po dializie.

Sposób podawania 

Podanie dożylne.

Powolny wlew dożylny trwający godzinę.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila zwykle stosuje się przez 5 dni, choć długość okresu leczenia można modyfikować w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie. W opryszczkowym zapaleniu mózgu omawiany produkt leczniczy zwykle stosuje się przez 10 dni. W opryszczce noworodkowej omawiany produkt leczniczy zwykle stosuje się przez 14 dni w przypadku postaci z zajęciem skóry i błon śluzowych (skóra, oczy, jama ustna) i 21 dni w przypadku choroby rozsianej lub zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem. 

Aciclovir Agila - środki ostrożności

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i pacjentów w podeszłym wieku Acyklowir usuwany jest z organizmu przez nerki, w związku z czym u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkowanie należy zmodyfikować. U osób w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzonej czynności nerek, w związku z czym w tej grupie pacjentów należy rozważyć konieczność zmodyfikowania dawkowania. Zarówno pacjenci w podeszłym wieku, jak i pacjenci z zaburzeniem czynności nerek narażeni są na zwiększone ryzyko pojawienia się neurologicznych działań niepożądanych i w związku z tym powinni oni być uważnie monitorowani pod względem pojawienia się objawów wskazujących na wystąpienie tych działań. W zgłoszonych przypadkach działania te zasadniczo ustępowały po odstawieniu leku.

Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie acyklowiru u pacjentów z ciężkim zaburzeniem odporności może prowadzić do wyselekcjonowania się szczepów wirusa o obniżonej wrażliwości, które mogą nie reagować na dalsze leczenie acyklowirem.

U pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Aciclovir Agila w wyższych dawkach (np. z powodu opryszczkowego zapalenia mózgu) należy zachować szczególną dbałość o czynność nerek, szczególnie w przypadku pacjentów odwodnionych i pacjentów z nawet nieznacznie zaburzoną czynnością nerek.

U pacjentów otrzymujących acyklowir dożylnie lub w wysokich dawkach doustnie należy utrzymać odpowiedni stopień nawodnienia. 

Dawki podawane drogą dożylną należy podawać we wlewie trwającym godzinę, aby nie dopuścić do wytrącania się acyklowiru w nerkach; należy unikać podawania acyklowiru w szybkich wstrzyknięciach dożylnych, czyli w bolusach.

Jednoczesne stosowanie innych leków nefrotoksycznych zwiększa ryzyko spowodowania zaburzenia czynności nerek. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku dożylnego podawania acyklowiru łącznie z innymi lekami nefrotoksycznymi.

Po rekonstytucji produkt leczniczy Aciclovir Agila ma pH wynoszące około 11 i nie powinien być podawany doustnie. Wydostanie się produktu leczniczego poza naczynie w trakcie wykonywania wlewu może wywołać ciężką miejscową reakcję zapalną do martwicy tkanek włącznie.

Nie dopuszczać do kontaktu produktu leczniczego z oczami i niezabezpieczoną skórą.

Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce mniej niż 1 mmol (24,5 mg) sodu, co oznacza, że jest praktycznie wolny od sodu.

Aciclovir Agila - przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie podawanego dożylnie acyklowiru prowadziło do zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznika we krwi i następowej niewydolności nerek. W przypadku przedawkowania opisywano też różne objawy neurologiczne, m.in. dezorientację, omamy, pobudzenie psychoruchowe, drgawki i śpiączkę. 

Leczenie

Hemodializa znacznie zwiększa eliminację acyklowiru z krwi i można ją w związku z tym uważać jedną z metod leczenia przedawkowania tego leku.

Aciclovir Agila - przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Aciclovir Agila jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir lub walacyklowir bądź na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Aciclovir Agila - działania niepożądane

Podane poniżej dane na temat częstości występowania zdarzeń niepożądanych mają charakter jedynie szacunkowy. W przypadku większości zdarzeń nie były dostępne odpowiednie dane, które powalałyby na ustalenie częstości występowania. Zdarzenia niepożądane mogą ponadto wykazywać zróżnicowanie ze względu na wskazanie, w którym produkt leczniczy jest stosowany.

Zastosowano następujące kategorie częstości występowania działań niepożądanych: 

bardzo często: ≥1/10,

często: ≥1/100 i < 1/10,

niezbyt często: ≥1/1000 i < 1/100, 

– rzadko: ≥1/10 000 i < 1/1000, 

– bardzo rzadko: < 1/10 000.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie wartości parametrów hematologicznych (niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: anafilaksja.

Zaburzenia psychiczne i układu nerwowego

Bardzo rzadko: ból głowy, zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, dezorientacja, drżenie, ataksja, dyzartria, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka.

Powyżej wymienione zdarzenia są generalnie przemijające i zwykle zgłaszane są u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i obecnością innych czynników predysponujących.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty.

Bardzo rzadko: biegunka, ból brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: odwracalne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko: odwracalne zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd, pokrzywka, zmiany skórne (w tym nadwrażliwość na światło).

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy.

Szybkie zwiększanie się stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy uważa się za związane z wartością maksymalnego stężenia acyklowiru we krwi i stanem nawodnienia pacjenta. W celu niedopuszczenia do wystąpienia tego efektu omawiany produkt leczniczy nie powinien być podawany w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, ale w powolnym wlewie dożylnym trwającym godzinę.

Bardzo rzadko: zaburzenie czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerek.

Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po nawodnieniu pacjenta i (lub) obniżeniu dawkowania acyklowiru bądź jego odstawieniu. W wyjątkowych przypadkach może jednak nastąpić progresja do ostrej niewydolności nerek.

Ból nerek może być związany z niewydolnością nerek i krystalurią.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: zmęczenie, gorączka, miejscowe reakcje zapalne.

Kiedy podczas wlewu dożylnego produkt leczniczy Aciclovir Agila przypadkowo przedostał się do tkanek, obserwowano ciężkie reakcje zapalne, które w części przypadków prowadziły do martwicy skóry.

Aciclovir Agila - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W prowadzonym w okresie po dopuszczeniu acyklowiru do obrotu rejestrze ciąż udokumentowano dane na temat ich wyniku u kobiet, u których doszło do ekspozycji na jakikolwiek preparat acyklowiru. 

W rejestrze tym nie wykazano zwiększonej liczby wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez matki eksponowane na acyklowiru w porównaniu z dziećmi w populacji ogólnej, przy czym żadne z odnotowanych wad wrodzonych nie były pod żadnym względem unikalne i nie układały się w żaden wzorzec mogący sugerować wspólną przyczynę.

Wyniki badań na zwierzętach przeprowadzonych z użyciem międzynarodowo akceptowanych testów standardowych nie wskazują na wywieranie przez acyklowir toksycznego wpływu na rozród.

Stosowanie produktu leczniczego Aciclovir Agila należy brać pod uwagę tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższają wszelkie możliwe nieznane zagrożenia.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym 200 mg 5 razy na dobę acyklowir był wykrywany w mleku kobiecym w stężeniu od 0,6 do 4,1 raza przekraczającym stężenie w osoczu. Przy stężeniu na takim poziomie możliwa jest ekspozycja niemowlęcia karmionego piersią na dawki sięgające 0,3 mg/kg mc./dobę. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku podawania produktu leczniczego Aciclovir Agila kobietom karmiącym piersią.

Płodność

Brak informacji na temat wpływu acyklowiru na płodność kobiet.

W badaniu z udziałem 20 pacjentów płci męskiej z prawidłową liczbą plemników wykazano, że stosowanie acyklowiru doustnie w dawkach sięgających 1 g na dobę przez okres do sześciu miesięcy nie wywiera żadnego klinicznie istotnego wpływu na liczbę, ruchliwość i morfologię plemników.

Aciclovir Agila - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Aciclovirum

  Jest to substancja przeciwwirusowa skuteczna w zakażeniach wirusami z rodzaju Herpesviridae. Jej mechanizm działania polega na replikacji wirusów opryszczki typu 1 i 2, słabiej wirusa ospy wietrznej i półpaśca, wirusa Epsteina i Barr oraz wirusa cytomegalii. Stosowana jest w postaci infuzji i tabletek w opryszczkach, w postaci maści do oczu, kremów na skórę.

  Dostępne opakowania
  Aciclovir Agila

  Aciclovir Agila

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 0,5g - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Agila

  Aciclovir Agila

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 0,25g - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Agila

  Aciclovir Agila

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 0,5g - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Agila

  Aciclovir Agila

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 0,25g - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Agila

  Aciclovir Agila

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 0,5g - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Agila

  Aciclovir Agila

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 0,25g - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.