Acetylsalicylic Acid Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,075 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Acetylsalicylic Acid Sandoz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Acetylsalicylic Acid Sandoz - ulotka preparatu

Acetylsalicylic Acid Sandoz - opis

Stosowanie produktu leczniczego Acetylsalicylic Acid Sandoz ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym:

prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca. 

zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. 

niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie (z wyjątkiem ostrej fazy).

zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. CABG - Coronary Artery Bypass Grafting).

stan po angioplastyce wieńcowej (z wyjątkiem ostrej fazy).

profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przemijającym napadzie niedokrwiennym mózgu (ang. TIA - Transient Ischaemic Attacks) i incydentach niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (ang. CVA - Cerebrovascular Accidents), pod warunkiem wykluczenia krwawień śródmózgowych.

Produkt leczniczy Acetylsalicylic Acid Sandoz nie jest zalecany w stanach nagłych. 

Acetylsalicylic Acid Sandoz - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego ( Acidum acetylsalicylicum ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Acetylsalicylic Acid Sandoz - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli

Prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca  Zalecana dawka wynosi od 75 mg do 150 mg raz na dobę.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową Zalecana dawka wynosi od 75 mg do 150 mg raz na dobę.

Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie (z wyjątkiem ostrej fazy) Zalecana dawka wynosi od 75 mg do 150 mg raz na dobę.

Zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po zabiegu wszczepienia pomostów aortalnowieńcowych (CABG)

Zalecana dawka wynosi od 75 mg do 150 mg raz na dobę.

Stan po angioplastyce wieńcowej (z wyjątkiem ostrej fazy)

Zalecana dawka wynosi od 75 mg do 150 mg raz na dobę.

Profilaktyka wtórna przemijających napadów niedokrwiennych mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień śródmózgowych

Zalecana dawka wynosi od 75 mg do 300 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zasadniczo kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na występowanie działań niepożądanych. Jeśli pacjent nie ma ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, zalecana jest dawka stosowana zwykle u osób dorosłych (patrz punkty 4.3 i 4.4). Przebieg leczenia należy oceniać systematycznie. 

Dzieci i młodzież 

Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarskich, gdy korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania  Podanie doustne. 

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Otoczka tabletki dojelitowej chroni błonę śluzową jelit przed podrażnieniem, dlatego tabletek nie należy kruszyć, łamać ani żuć.

Acetylsalicylic Acid Sandoz - środki ostrożności

Acetylsalicylic Acid Sandoz nie jest zalecany do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwgorączkowy.

Ten produkt leczniczy zalecany jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. Nie zaleca się jego stosowania u młodzieży i dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że przewidywane korzyści ze stosowania przeważają nad ryzykiem. U niektórych dzieci kwas acetylosalicylowy może przyczynić się do wystąpienia zespołu Reye’a, bardzo rzadkiej choroby dotyczącej mózgu i wątroby, która może prowadzić do zgonu. Z tego względu kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat z czynną lub ustępującą ospą wietrzną albo chorobą przypominającą grypę. Jeśli podczas stosowania tego produktu leczniczego u pacjenta wystąpią zmiany zachowania z nudnościami i wymiotami, należy skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą to być wczesne objawy zespołu Reye’a, wymagające natychmiastowego leczenia.

Działanie kwasu acetylosalicylowego hamujące agregację płytek utrzymuje się przez 4 do 8 dni po podaniu produktu leczniczego, dlatego istnieje zwiększone ryzyko krwawienia, zwłaszcza podczas lub po zabiegu chirurgicznym (nawet niewielkim, np. ekstrakcji zęba). Należy zachować ostrożność przed zabiegiem, włączając ekstrakcję zęba. Może być konieczne czasowe przerwanie leczenia.

Nie zaleca się stosowania produktu Acetylsalicylic Acid Sandoz podczas obfitego krwawienia miesiączkowego, gdyż może on nasilić krwawienie. 

Produkt Acetylsalicylic Acid Sandoz należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, z epizodami krwawienia albo otrzymujących leki przeciwzakrzepowe.

Pacjenci powinni zgłaszać lekarzowi każde nietypowe krwawienie. Jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, leczenie należy przerwać.

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami) lub u pacjentów odwodnionych, gdyż stosowanie leków z grupy NLPZ może spowodować pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy regularnie badać czynność wątroby.

Kwas acetylosalicylowy może prowokować skurcz oskrzeli lub napady astmy oskrzelowej lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynnikami ryzyka są istniejąca astma, katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego. Dotyczy to również pacjentów, u których występują reakcje alergiczne (tj. reakcje skórne, świąd lub pokrzywka) na inne substancje.

Podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (patrz punkt 4.8). Stosowanie produktu leczniczego Acetylsalicylic Acid Sandoz należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwi na działania niepożądane spowodowane przez NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy, a zwłaszcza na krwawienie z przewodu pokarmowego i perforację, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2). Jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie, stan pacjentów należy poddawać regularnej ocenie.

Produktu Acetylsalicylic Acid Sandoz nie należy stosować razem z innymi produktami leczniczymi zawierającymi kwas acetylosalicylowy lub z innymi NLPZ (patrz punkt 4.5). 

Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Acetylsalicylic Acid Sandoz z innymi lekami, które wpływają na hemostazę (tzn. z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, lekami o działaniu trombolitycznym i przeciwpłytkowym, lekami przeciwzapalnymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny), chyba że jest to bezwzględnie wskazane (patrz punkt 4.5). Jeśli takie leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się kontrolowanie czasu krwawienia i ścisłą obserwację, czy u pacjenta nie występują objawy krwawienia.

Zaleca się ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększyć ryzyko owrzodzenia, takie jak doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i deferazyroks (patrz punkt 4.5). Alkohol zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5).

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Z tego względu u pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego może wystąpić napad dny moczanowej (patrz punkt 4.5).

Produkt Acetylsalicylic Acid Sandoz należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Produkt Acetylsalicylic Acid Sandoz może nasilić hipoglikemizujące działanie pochodnych sulfonylomocznika i insuliny (patrz punkt 4.5).

Acetylsalicylic Acid Sandoz - przedawkowanie

Mimo znacznych różnic międzyosobniczych można uznać, że dawka toksyczna dla dorosłych wynosi około 200 mg/kg mc., a dla dzieci 100 mg/kg mc. Śmiertelną dawką kwasu acetylosalicylowego jest 25 do 30 g. Stężenie salicylanów w osoczu powyżej 300 mg/l wskazuje na zatrucie, a ciężkie zatrucie występuje zazwyczaj, jeśli stężenie w osoczu ma wartość ponad 500 mg/l u dorosłych i 300 mg/l u dzieci. Przedawkowanie może być szkodliwe dla osób w podeszłym wieku i szczególnie dla małych dzieci (przedawkowanie produktu leczniczego stosowanego w dawkach leczniczych lub częste przypadkowe zatrucia mogą być śmiertelne).

Objawy umiarkowanego zatrucia

Szumy uszne, zaburzenia słuchu, ból głowy, zawroty głowy, splątanie i objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty i ból brzucha).

Objawy ciężkiego zatrucia

Objawy są związane z poważnymi zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej. Najpierw występuje hiperwentylacja, która powoduje zasadowicę oddechową. Kwasica oddechowa wywołana jest zahamowaniem ośrodka oddechowego. Ponadto kwasica metaboliczna spowodowana jest obecnością salicylanów.

Ponieważ u młodszych dzieci objawy nie są często widoczne aż do późnej fazy zatrucia, zwykle stwierdza się u nich kwasicę. 

Ponadto mogą wystąpić następujące objawy: hipertermia i nadmierne pocenie się, prowadzące do odwodnienia: uczucie niepokoju, drgawki, omamy i hipoglikemia. Zahamowanie czynności układu nerwowego może prowadzić do śpiączki, zapaści sercowo-naczyniowej lub zatrzymania oddechu. 

Leczenie przedawkowania

Jeśli przyjęta została dawka toksyczna, konieczna jest hospitalizacja. Jeśli występuje umiarkowane zatrucie, należy podjąć próbę wywołania wymiotów. W razie niepowodzenia, w ciągu pierwszej godziny po przyjęciu znacznej ilości produktu leczniczego można wykonać płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywny (adsorbent) i siarczan sodu (środek przeczyszczający).

Węgiel aktywny może być podawany w pojedynczej dawce (50 g dla dorosłych, 1 g/kg masy ciała dla dzieci do 12 lat). 

Alkalizacja moczu (250 mmol NaHCO 3 przez trzy godziny) pod kontrolą pH moczu. 

W leczeniu ciężkiego zatrucia należy zastosować hemodializę. Inne objawy zatrucia należy leczyć objawowo.

Acetylsalicylic Acid Sandoz - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na związki kwasu salicylowego lub inhibitory syntetazy prostaglandyn

(np. u niektórych pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić napad astmy albo omdlenie), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i (lub) krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych. 

Skaza krwotoczna; zaburzenia krzepnięcia, takie jak hemofilia lub małopłytkowość.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. 

Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ciężka niewydolność serca. 

Stosowanie dawek dobowych 100 mg i większych w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6). 

Stosowanie metotreksatu w dawkach większych niż 15 mg na tydzień (patrz punkt 4.5). 

Acetylsalicylic Acid Sandoz - działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi kwasu acetylosalicylowego są zaburzenia żołądkowojelitowe, w tym nudności i wymioty. Ponadto obserwowano krwawienie i owrzodzenie przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. W obrębie każdej klasy częstości określono następująco: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt często

( 1/1000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: zwiększona skłonność do krwawień

Rzadko: małopłytkowość, granulocytoza, niedokrwistość aplastyczna

 

Częstość nieznana: krwawienie z wydłużeniem czasu krwawienia, tj. krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł. Objawy mogą utrzymywać się przez 4-8 dni po odstawieniu kwasu acetylosalicylowego. Skutkiem może być zwiększone ryzyko krwawienia podczas zabiegu chirurgicznego. 

Istniejące (krwawe wymioty, smoliste stolce) lub utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, które może prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza (częstsze po zastosowaniu większych dawek). 

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk alergiczny, reakcja anafilaktyczna, w tym wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hiperurykemia, hipoglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: krwawienie śródczaszkowe

Częstość nieznana: ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: osłabienie słuchu, szumy uszne

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: krwotoczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa, duszność

Rzadko: skurcz oskrzeli, napady astmy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: niestrawność, nudności, wymioty, biegunka

Rzadko: ciężki krwotok z przewodu pokarmowego 

Częstość nieznana: owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zespół Reye’a 

Częstość nieznana: niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: reakcja alergiczna (pokrzywka)

Rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, plamica, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: obfite, przedłużające się miesiączki

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Acetylsalicylic Acid Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Małe dawki (do 100 mg na dobę)

Badania kliniczne wskazują, że dawki do 100 mg na dobę do ograniczonego stosowania w położnictwie, które wymaga specjalistycznego monitorowania, wydają się bezpieczne. 

Dawki od 100 do 500 mg na dobę

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania dawek dobowych od ponad 100 mg do 500 mg jest niewystarczające. Dlatego poniższe zalecenia dla dawek 500 mg na dobę i większych odnoszą się także do dawki z tego zakresu. 

Dawki 500 mg na dobę i większe

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują, że stosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży może zwiększać ryzyko poronienia, wad rozwojowych serca i wodzonego defektu ściany brzusznej. Bezwzględne ryzyko dla wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększało się od wartości poniżej 1% do około 1,5%. Uznaje się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i długością leczenia. Wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyny zwierzętom powodowało zwiększoną ilość strat przed- i poimplantacyjnych oraz zwiększoną śmiertelność zarodków i płodów. Stwierdzono ponadto, że u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, z większą częstością występowały różne wady rozwojowe, w tym dotyczące układu sercowo-naczyniowego. 

Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli jest on stosowany u kobiety usiłującej zajść w ciążę albo w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie mała, a czas leczenia tak krótki, jak to możliwe.

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn podawane w trzecim trymestrze ciąży mogą narażać płód na:

działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem, 

a stosowane pod koniec ciąży mogą spowodować u matki i noworodka:

wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek

hamowanie skurczów macicy, prowadzące do opóźnionego lub przedłużonego porodu.

Z tego względu stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawkach 100 mg/dobę i większych w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Małe ilości salicylanów i ich metabolitów przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ dotychczas nie zgłaszano niepożądanego wpływu na niemowlęta, krótkotrwałe stosowanie zaleconych dawek nie wymaga przerwania karmienia piersią. Jeśli kwas acetylosalicylowy przyjmowany jest przez długi czas i (lub) w większych dawkach, karmienie piersią należy przerwać.

Acetylsalicylic Acid Sandoz - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu Acetylsalicylic Acid Sandoz na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Właściwości farmakodynamiczne i działania niepożądane nie wskazują, aby kwas acetylosalicylowy miał wpływać na reakcje i zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Acetylsalicylic Acid Sandoz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum acetylsalicylicum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Substancja wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych. W niewielkich dawkach (75 mg - 325 mg) substancja stosowana jest przewlekle w profilaktyce przeciwzakrzepowej.

  Dostępne opakowania
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 10 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 50 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 56 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 90 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  Acetylsalicylic Acid Sandoz

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowa klasa leków może wkrótce stanowić alternatywę dla steroidów. Naukowcy odkryli bowiem, że białko chroniące przed rakiem odgrywa kluczową rolę w działaniu przeciwzapalnym steroidów. Jego zastosowanie może prowadzić do opracowania leków zastępujących...

  Normy laboratoryjne

  CK - zastosowanie, przygotowanie, przebieg, normy, intepretacja

  CK - zastosowanie, przygotowanie, przebieg, normy, intepretacja

  CK to skrót nazwy enzymu kinaza kreatynowa. Badanie poziomu CK wykonuje się u pacjentów, u których lekarz podejrzewa urazy mięśni szkieletowych oraz w czasie oceny efektów leczenia statynami. Ponadto badanie CK jest również wykonywane w badaniach diagnostycznych...

  Newsy

  Czy statyny pomogą chorym na zapalenie stawów?

  Czy statyny pomogą chorym na zapalenie stawów?

  Statyny to grupa leków, której zadaniem jest obniżenie poziomu cholesterolu. Są one szeroko stosowane w celu zredukowania ryzyka zawału serca czy też udaru mózgu. Jak wskazują nowe badania, mogą także zmniejszyć ryzyko śmierci u osób cierpiących na zapalenie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Gościec - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Gościec - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Gościec to inna nazwa reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). To ciężka choroba, która w znacznym stopniu upośledza codzienne życie chorego. Znacznie częściej występuje u kobiet, a najwięcej zachorowań występuje około 40 -50 roku życia. Wbrew pozorom...

  Przyczyny zawału serca

  Pogoda może zwiększać ryzyko ataku serca. Naukowcy ostrzegają

  Pogoda może zwiększać ryzyko ataku serca. Naukowcy ostrzegają

  Okazuje się, że zmiany pogody wpływają nie tylko na osoby cierpiące na migreny. Według najnowszych badań warunki atmosferyczne mogą wywołać atak serca. Powinniśmy uważać szczególnie jesienią, ponieważ to właśnie nagła zmiana pogody i niskie temperatury...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie farmakologiczne (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie farmakologiczne (WIDEO)

  Leki w terapii RZS Pierwszym etapem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest zwykle samodzielne leczenie, za pomocą leków dostępnych w aptece bez recepty. Kiedy należy zwrócić się do lekarza z bólem stawów? Jest to wskazane, kiedy: ból stawów...